nieuws

Werknemer hondstrouw aan zorgpolis werkgever

Schade 1326

Meer dan de helft van de verzekerden die zich heeft aangesloten bij een collectieve zorgverzekering, vaak via de werkgever, maakt daar al langer dan tien jaar gebruik van. Zij zitten al sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel bij hun huidige verzekeraar, zo blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Pricewise.nl.  De oproep van minister Schippers om meer helderheid te scheppen in het woud aan collectiviteiten, lijkt vooralsnog aan dovemansoren gericht.

Werknemer hondstrouw aan zorgpolis werkgever

Uit het onderzoek onder een panel van ruim 200 collectief verzekerden blijkt 26% van hen al langer dan twintig jaar via de werkgever verzekerd te zijn. Nog eens 26% is tien tot twintig jaar verzekerd via de baas. Zo’n 21% is tussen de vijf en tien jaar via de werkgever verzekerd en de overige 27% zit minder dan vijf jaar in een collectief.

Oude zorgstelsel

Dat meer dan de helft van de collectief verzekerden al sinds de tijd van het oude zorgstelsel al bij dezelfde verzekeraar zit, komt volgens Hans de Kok, directeur van Pricewise, door de complexiteit van zorgverzekeringen. “Veel mensen denken ten onrechte dat hun collectieve zorgverzekering beter is dan de individuele polissen in de markt. Ook kost het mensen veel moeite om zich te oriënteren op een nieuwe zorgverzekering. Met als gevolg dat ze blijven waar ze zitten.”

70% nooit overgestapt

Volgens De Kok is een van doelen van het inmiddels elf jaar oude vrije zorgstelsel, meer concurrentie tussen zorgverzekeraars doordat consumenten zelf hun verzekeraar kunnen kiezen, nog altijd niet behaald. Hij wijst op cijfers van Autoriteit Consument en Markt waaruit blijkt dat het aantal verzekerden dat nog nooit is overgestapt al jaren rond de 70% ligt.

Tevreden over huidige polis

Uit het onderzoek van Pricewise blijkt dat 64% van de collectief verzekerden die ondervraagd werden, ook dit jaar niet van plan is om dit jaar de zorgverzekering te vergelijken of over te stappen. Deze groep werd gevraagd welke (meerdere) redenen zij hiervoor hebben. Ze zijn veelal tevreden met hun huidige verzekering (46%) of met de huidige zorgverzekeraar (44%). Daarnaast verwacht 23% geen goedkoper alternatief te vinden of geen zorgverzekering te vinden die beter bij de persoonlijke situatie past (20%). ‘Ik zit al jaren bij deze zorgverzekeraar’ werd eveneens aangevinkt door 20%.

64.000 verschillende polissen

In Nederland zijn ruim zes miljoen mensen verzekerd via een werkgeverscollectief. Collectieve zorgverzekeringen zijn volgens Pricewise lastig te vergelijken en vaak duurder dan een polis op maat. Demissionair minister Edith Schippers van Volksgezondheid zette eind vorig jaar al grote vraagtekens bij toegevoegde waarde van de ruim 64.000 verschillende zorgpolissen. In een brief aan de Tweede Kamer schreef ze: “Het grote aantal collectiviteiten maakt de zorgpolismarkt minder overzichtelijk. Collectiviteiten zijn vaak niet meer dan een nieuwe verpakking om één van de – huidige – 61 modelovereenkomsten, waardoor het kan bijdragen aan de keuzestress bij verzekerden.”

Sigaar uit eigen doos

Begin dit jaar stuurde Schippers nogmaals een brief aan de Kamer, dit keer naar aanleiding van het afgelopen overstapseizoen. Ze komt hierin wederom tot de conclusie “dat collectiviteiten de oorspronkelijke verwachting onvoldoende waarmaken.” Deze conclusie is vooral gebaseerd op het feit dat veel collectieve polissen weinig toevoegen aan het bestaande marktaanbod en vergelijken voor de consument lastig maken. Daarnaast is ook de korting een sigaar uit eigen doos, blijkt uit Schippers’ brief: “Aan verzekerden is niet uit te leggen dat zij hun eigen korting eerst (soms deels) zelf betalen via een hogere premie, of dat zij als individueel verzekerde meebetalen aan een collectief.”

NZa scherpt Regeling aan

Op verzoek van de Minister heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aanpassingen gemaakt in de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten. Hierin staat onder andere dat zorgverzekeraars aan consumenten duidelijk moeten maken op welke modelovereenkomst van welke zorgverzekeraar de collectiviteitskorting betrekking heeft en welke verschillen er zijn tussen de modelovereenkomst van de zorgverzekeraar en de modelovereenkomst met collectiviteitskorting. Deze Regeling geldt per 1 november 2017. Daarnaast verkent de NZa samen met zorgverzekeraars welke mogelijkheden er zijn om verdere invulling te geven aan de zorginkoop en zorginhoudelijke afspraken voor collectieve verzekeringen.

Vaker wisselen van hypotheek

Er zijn afgelopen jaar maar iets meer dan een miljoen mensen overgestapt naar een andere zorgverzekering. Pricewise verwacht dat dit aantal ook aankomend zorgseizoen niet of maar mondjesmaat zal stijgen. “Hierdoor is er sprake van beperkte dynamiek in de vrije Nederlandse zorgmarkt. Mensen switchen vaker van hypotheek dan van zorgverzekering. En dat terwijl verwacht wordt dat de zorgpremies weer gaan stijgen dit jaar,” voegt De Kok toe.

Reageer op dit artikel