nieuws

Verzekeraars vrezen oneigenlijk beslag op schadepolis door cyberschade

Schade 1377

Een ketel die ontploft door een cyberaanval of een lift die stilvalt door een hacker. Het zijn al lang geen utopische scenario’s meer maar  de verzekeringsbranche is er nog nauwelijks klaar voor. Veel door cybercrime veroorzaakte schade komt nu nog ten laste van traditionele bedrijfschadepolissen en verzekeraars vrezen dat dit  alleen maar toeneemt.

Verzekeraars vrezen oneigenlijk beslag op schadepolis door cyberschade

Ongeveer de helft van de verzekeraars wereldwijd verwacht een stijgende schadelast als gevolg van zogeheten silent cyber. Dit blijkt uit het recente ‘Silent Cyber Risk Outlook Report’ van herverzekeringsmakelaar Willis Re. Wereldwijd werden 750 verzekeringsprofessionals gevraagd naar de kans dat een cyber gerelateerde schadeclaim in de komende 12 maanden wordt gedekt op een niet specifieke cyberverzekering. De helft van de ondervraagden geeft aan dat de kans dat dit soort claims een schade tot gevolg heeft op bedrijfsschade- en aansprakelijkheidsverzekeringen 1 op 100 is. Een kwart van de ondervraagden gaat zelfs uit van een kans van 1 op 10.

Geïntegreerde cyberaanpak

Silent cyber zorgt volgens Willis Re voor een stijgende schadelast en legt druk op verzekeringen die niet bedoeld zijn voor het verzekeren van cyberrisico’s. Arn Gerats, Senior Broker Financial Lines M&A en Cyber bij Willis Towers Watson: “De huidige bezorgdheid over de negatieve gevolgen van het silent cyberrisico benadrukt de noodzaak voor een geïntegreerde cyberaanpak. Ook bevestigt dit het belang om de bekende en minder bekende cyberrisico’s tijdig in kaart te brengen, scenario’s te formuleren, wijzigingen in risicoprofielen te implementeren en tarieven op basis van risicogevoeligheid te monitoren.”

Reageer op dit artikel