nieuws

De positie van risicomanagers kan beter

Schade 1123

De risicomanager is geen spelbreker. Hij helpt het management juist in het behalen van hun doelstellingen. Door in een vroeg stadium risico’s te identificeren en aan te pakken. FERMA-voorzitter Jo Willaert vindt dat risicomanagers in elke organisatie een sleutelrol moeten spelen.

De positie van risicomanagers kan beter

Het mag geen verrassing heten dat de voorzitter van de FERMA, de Federation of European Risk Management Associations, sterk op het belang van risicomanagement voor Europese bedrijven hamert. Jo Willaert, risicomanager bij Agfa-Gevaert en de huidige voorzitter van FERMA, wordt niet alleen enthousiast van risicobeheer, maar vooral van de rol van de risicomanager.

Willaert is er sterk van overtuigd dat de risicomanager een leidende rol speelt bij het ontwikkelen van de bedrijfsstrategie en het businessplan van een onderneming. “In feite ondersteunt de risicomanager de algemene strategie”, stelt hij. “Dat betekent dat de risicomanager moet weten wat de doelen en de strategie van het bedrijf zijn. Dan kan hij het bedrijf steunen en ervoor zorgen dat de risico’s die het behalen van deze doelstelling in de weg staan, beheerst kunnen worden.”

Besluitvormingsproces

De risicomanager moet daarom dicht bij de besluitvormers staan. “De risicomanager neemt geen beslissingen, maar moet geïnformeerd worden over het besluitvormingsproces en er advies over geven. Het is vervolgens aan de besluitvormers om wat met dat advies te doen. Het senior management en de raad van bestuur worden ondersteund door interne auditors en financiële en juridische afdelingen. Risicobeheer moet op hetzelfde niveau staan”, vindt hij.

‘Wij juichen het nemen van risico’s toe’

De negatieve connotatie die het woord ‘risico’ heeft, maakt het leven van een risicomanager niet gemakkelijker. Maar volgens Willaert gaat van risicobeheer een positieve boodschap uit. “De risicomanager mag niet als spelbreker gezien worden, als degene die alleen maar kan aangeven dat een transactie teveel risico met zich meebrengt. De risicomanager is er om aan de besluitvormers uit te leggen wat de risico’s van hun ondernemingsplan zijn. Aan de hand van die informatie kunnen ze een weloverwogen besluit nemen. Ze weten wat de risico’s zijn en hoe die beheerst kunnen worden. Op die manier zet je risicobeheer op een positieve manier in voor het ontwikkelen van een strategie en ondernemingsplan.”

Risicobeheersplan

Nadat is besloten welke strategie er wordt gevolgd, zou de risicomanager een risicobeheersplan moeten opstellen om die strategie te laten slagen. “Dat is een positieve boodschap die mensen zeker niet bang maakt om risico’s te nemen. Integendeel, wij juichen het nemen van risico’s toe, omdat risico nemen onderdeel is van ondernemerschap. We beheren, helpen en we bieden methodes en analyses aan om ervoor te zorgen dat de risico’s bekend zijn en beheerst worden.”

‘Je kunt niet volstaan met het opsommen van de risico’s’

Communicatie is een van de belangrijkste vaardigheden die een risicomanager moet beheersen. Hij of zij moet met iedereen op elk niveau kunnen communiceren, van de mensen in de buitendienst tot de directie.

“Je kunt niet volstaan met het opsommen van de risico’s. Voordat je dat doet, zul je actief moeten luisteren. Daarmee bedoel ik luisteren naar wat besluitvormers te zeggen hebben, naar wat de mensen in de buitendienst zeggen en wat klanten en leveranciers vertellen”, legt Willaert uit. “De risicomanager moet contact onderhouden met iedereen die bij risico’s betrokken is. Maar tegelijkertijd moeten risicomanagers ook stevig genoeg in hun schoenen staan om te durven zeggen wat zij er zelf van vinden.”

Certificeringsprogramma rimap

Vorig jaar ging FERMA’s professionele certificeringsprogramma, rimap®, van start. Risicomanagers die een dergelijk certificaat behalen, hebben bewezen over de vereiste professionele vaardigheden en ervaring te beschikken. Volgens Willaert zijn er drie dingen nodig om een succesvolle risicomanager te worden. Dat zijn opleiding (daarom biedt FERMA rimap aan), ervaring met het beheersen van risico’s en kennis van het eigen bedrijf. Willaert: “Als je de cultuur van je bedrijf niet kent, gaat het mis. Dan worden adviezen in de wind geslagen. Het is dus belangrijk om je stijl aan de bedrijfscultuur aan te passen.”

‘Wat risicomanagers nu nodig hebben, is erkenning’

Volgens Willaert wordt de rol van de risicomanager steeds moeilijker omdat de functie niet in een hokje past. “Risicomanagers moeten zich overal mee bemoeien.” Het vak heeft raakvlakken met IT, juridische zaken en interne controles. Kortom, met alle bedrijfsaspecten. In dat opzicht is de functie zwaarder. Dat verandert wanneer besluitvormers in een bedrijf het belang van een risicomanager onderkennen. “Als je baan binnen het bedrijf gewaardeerd wordt en je als gelijkwaardige gesprekspartner wordt beschouwd, wordt je functie gemakkelijker.”

En dat is precies wat Willaert wil benadrukken; Wat risicomanagers nu nodig hebben, is erkenning. Risicomanagers zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor de strategie van een bedrijf. “Veel bedrijven zeggen dat ze aan risicobeheer doen. Ze hebben een kwaliteitsmanager, een HR-, arbo- en veiligheidsmanager enzovoort. Maar er is geen gemeenschappelijke koppeling met de bedrijfsstrategie en dat is waar het bij een risicomanager allemaal om draait: ervoor zorgen dat de bedrijfsstrategie en het ondernemingsplan werken en dat doelen worden gehaald. Dat vereist een aparte functie. En ik denk dat we op dat gebied nog een lange weg te gaan hebben.”

Lees het volledige Engelstalige artikel in Progress Magazine van Chubb.

Lessen voor risicomanagers

Wees een leider:

Weet wat de bedrijfsdoelstellingen en -strategie zijn om de risico’s in kaart te kunnen brengen die het behalen van die doelen in de weg staan.

Breng risico als iets positiefs:

Maak het management duidelijk dat risicomanagers er zijn om advies te geven over het nemen van risico’s en niet om het proces te vertragen.

Luister naar iedereen die bij risico’s betrokken is:

Vraag iedereen die betrokken is bij een risico naar zijn standpunten en ben niet bang om je eigen mening te laten horen.

Begrijp de bedrijfscultuur:

Vergeet niet je stijl aan de bedrijfscultuur aan te passen.

Erkenning is van vitaal belang:

Zorg voor erkenning, zet bijvoorbeeld belangenverenigingen voor risicomanagers in. Je rol wordt eenvoudiger als die in de organisatie erkend wordt.

Dit is een partnerbijdrage van Chubb. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Chubb.

Reageer op dit artikel