nieuws

Intermediair krijgt eindelijk meer opties voor bescherming tegen datalek

Schade 2166

Intermediair krijgt eindelijk meer opties voor bescherming tegen datalek

De gemiddelde intermediair heeft veel te maken met privacygevoelige data. Met de nieuwe privacyregelingen in het verschiet zal ook deze groep zich steeds meer moeten buigen over de inrichting van het eigen dataverkeer. Verzekeraars hielden volgens DFO-directeur Jurjen Oosterbaan lang de boot af om hun eigen relaties tegen cyberrisks te verzekeren, maar er zit nu beweging in de markt. Twee nieuwe partijen bieden nu cyberverzekeringen aan voor het intermediair zelf. En nog dit jaar zullen twee andere partijen volgen, weet Oosterbaan.

Van de gemiddelde adviseur wordt inmiddels verwacht dat hij/zij klanten goed adviseert over cyberrisks en de mogelijkheden om zich daar tegen te verzekeren. Maar waar kan de adviseur zelf terecht? Lange tijd was het antwoord op deze vraag: bijna nergens. Alleen assuradeurenbedrijf Hienfeld en volmachtbedrijf Turien boden een polis aan. “Er zijn nu twee partijen die net hebben aangegeven dat ze dit type verzekeringen ook willen aanbieden aan intermediairs. Later dit jaar volgen nog twee andere maatschappijen, waarvan ik de namen niet mag noemen”, zegt Jurjen Oosterbaan. Zijn DFO meet sinds deze maand hoeveel tussenpersonen dit type verzekering wenst of al heeft. “In de eerste meting met 250 respondenten kunnen we teruglezen dat men in sterke mate niet verzekerd is. En dat is niet zo gek gezien de beperkte mogelijkheden.”

De BAVAM-polis dekt schade die is ontstaan door een lek in ieder geval niet. “De aansprakelijkheid voor schade verband houdend met verlies of verminking van (data) gegevens op informatiedragers, of van informatiedragers zelf, is van deze dekking uitgesloten”, zo valt terug te lezen in de polisvoorwaarden.

Behoefte vanuit de markt

Aon biedt sinds deze week een cyberverzekering aan voor leden van de Hypotheekbond met AIG als risicodrager. Volmachtbedrijf Sure Business komt binnen twee weken met een cyberverzekering voor intermediairs, eveneens met AIG als risicodrager. Directeur Levent Türkmen merkte dat er behoefte was vanuit de markt: “Met name voor advieskantoren is dit risico lastig en wij wilden daarop inspelen. We zijn het product nu nog aan het programmeren. Het zal vooral gericht zijn op bij ons aangesloten intermediairs, maar het wordt een vrij beschikbare verzekering.”

Het is wachten op de eerste schadeclaim die een intermediair treft

“Het is wachten tot de eerste schadeclaim wordt ingediend bij een intermediair door een datalek”, zei Oosterbaan afgelopen april al tijdens een bijeenkomst. Volgens hem zit er nu echt beweging in de markt. “Verzekeraars hebben lang dit type verzekeringen afgehouden, zeker wat betreft het verzekeren van hun eigen relaties omdat de risico’s lastig in te schatten waren. Maar het wordt straks echt een groot probleem als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht wordt. Consumenten kunnen straks rechtstreeks schade claimen, dus het intermediair zelf zal daar ook mee te maken krijgen.”

Doelgroep met zware risico’s

Hienfeld en Turien zijn straks dus niet meer de enige partijen waar tussenpersonen terecht kunnen. Teamleider en cyberspecialist Peggy Nijbroek van Hienfeld: “We hebben vaker gehoord dat het voor deze doelgroep lastig is om zich te verzekeren tegen cyberrisico’s. Deze doelgroep wordt gezien als een zwaar risico omdat  men met veel privacygevoelige (klant)gegevens werkt. Wij vonden het belangrijk om deze  doelgroep, die tevens onze klanten zijn,  de mogelijkheid te bieden zich te verzekeren tegen dit soort risico’s. Niet alleen omdat het intermediair zélf risico loopt, zij adviseren cyberverzekeringen aan hun klant en het lijkt om die reden dan ook logisch om zelf óók zo’n verzekering te hebben.” Hienfeld werkt voor dit type verzekeringen samen met Hiscox en Chubb. “Wij bieden deze verzekering met een collectiviteitskorting aan de met ons samenwerkende intermediairs. Ook tussenpersonen die nog niet met ons samenwerken kunnen deze verzekering bij ons afsluiten.”

 

Reageer op dit artikel