nieuws

Asscher kondigt reparatieregeling eigenrisicodragers WGA aan

Schade 1208

Asscher kondigt reparatieregeling eigenrisicodragers WGA aan

Demissionair minister Asscher (Sociale Zaken) maakte vandaag bekend dat middels een reparatieregeling voor een specifieke groep werkgevers het eenmalig mogelijk wordt gemaakt om weer eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Deze regeling geldt alleen voor werkgevers die op 31 december 2016 reeds eigenrisicodrager waren, en waarvan aangetoond kan worden dat zij in 2016 tijdig bij hun verzekeraar of bank of hun intermediair hebben aangegeven dat zij per 1 januari 2017 eigenrisicodrager wilden blijven.

In de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BEZAVA) is geregeld dat werkgevers vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager kunnen worden voor het totale WGA-risico voor het WGA-risico van zowel vaste als flexibele krachten. Waar werkgevers er eerder alleen voor konden kiezen om eigenrisicodrager te worden voor het WGA-risico van vaste krachten, maken werkgevers deze keuze vanaf 1 januari 2017 voor het totale WGA-risico. Voor werkgevers die in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA hadden willen blijven, maar waarvan tegen hun wens toch het eigen risicodragerschap is beëindigd, treft Asscher nu een reparatieregeling. Deze regeling geldt alleen voor werkgevers die op 31 december 2016 reeds eigenrisicodrager waren en waarvan aangetoond kan worden dat zij in 2016 tijdig bij hun verzekeraar, bank of intermediair hebben aangegeven dat zij per 1 januari 2017 eigenrisicodrager wilden blijven.

Verbond van Verzekeraars

De koppeling van de WGA-vast en -flex hield in dat verzekeraars en banken niet alleen garanties moesten verstrekken voor nieuwe klanten, maar ook voor reeds bestaande eigenrisicodragers. Deze garanties voor de bestaande eigenrisicodragers moesten vervolgens uiterlijk op 31 december 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Na het overgangsproces liet het Verbond van Verzekeraars weten dat verzekeraars in een beperkt aantal gevallen per abuis geen nieuwe garantie aan de Belastingdienst hadden overlegd voor werkgevers die reeds eigenrisicodrager waren en dat wilden blijven in 2017. Het idee achter het hybride stelsel is dat private verzekeraars en het publieke UWV met elkaar concurreren om een verzekering van de werkgever, zodat uiteindelijk de werkgeverslasten dalen en mensen sneller aan een baan worden geholpen.

1 juli 2018

Asscher schrijft in de Kamerbrief: “Er is vervolgens één moment waarop deze werkgevers kunnen overstappen naar het eigenrisicodragerschap voor de WGA, namelijk op 1 juli 2018. Het is aan de werkgevers om vervolgens conform de reguliere procedure een aanvraag voor eigenrisicodragerschap te doen. Dit houdt in dat de werkgevers ten minste 13 weken voor 1 juli 2018 de aanvraag bij de Belastingdienst moeten indienen. Voor de werkgevers die aan de gestelde voorwaarden voldoen, geldt dat zij éénmalig niet aan de eis hoeven te voldoen dat zij tenminste drie jaar publiek verzekerd zijn geweest. De werkgevers die aanspraak maken op deze regeling zullen bij de aanvraag ook moeten kunnen aantonen dat zij in 2016 bij hun garant (verzekeraar of bank, eventueel via een intermediair) hebben aangegeven per 1 januari 2017 eigenrisicodrager te willen blijven.

Reageer op dit artikel