nieuws

Asscher doet geen onderzoek naar Acture

Schade 1442

Asscher doet geen onderzoek naar Acture

Minister Asscher (Sociale Zaken) gaat geen onderzoek laten doen naar de werkzaamheden van de private Ziektewet-uitvoerder Acture. Hij antwoordt dat op Kamervragen naar aanleiding van kritiek in onder meer consumentenprogramma Radar. Daarin werd gesteld dat medewerkers werknemers die in de Ziektewet zitten, onmenselijk zouden behandelen.

Asscher antwoordt op Kamervragen van de leden Karabulut (SP) en Kerstens (PvdA). “Wat is uw reactie op de meldingen van cliënten dat bij Acture alles geoorloofd is om mensen zo snel mogelijk hersteld te melden?”, wilden zij weten. “Zieke mensen mogen niet onder druk worden gezet om weer aan het werk te gaan indien zij daar – wegens medische redenen – nog niet toe in staat zijn. Dat vind ik onacceptabel”, aldus de demissionaire minister.

Geen signalen

Acture zou onder anderen bedrijfsartsen onder druk zetten om mensen beter te verklaren terwijl ze ziek zijn. Asscher gaat de Inspectie SZW echter geen onderzoek laten doen louter op basis van de uitzending van Radar. “Er zijn de afgelopen jaren ook geen directe of andere signalen bij de Inspectie SZW binnengekomen, die wijzen op misstanden op het gebied van de socialezekerheidswetgeving, noch heeft de Inspectie SZW klachten ontvangen die een onderzoek rechtvaardigen. Overigens zijn er naar aanleiding van de uitzending ook geen meldingen gedaan door (ex-)werknemers of vakbonden.” Acture heeft zelf een extern onderzoeksbureau in de arm genomen dat het functioneren van het bedrijf onder de loep neemt; resultaten van dat onderzoek zouden een dezer dagen bekend worden gemaakt.

Rechtsbescherming in orde

De rechtsbescherming van de zieke werknemer en het toezicht op de uitvoerders zijn adequaat gewaarborgd, aldus Asscher. Hij wijst onder meer op de aanstaande wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet, die werknemers het recht op een second opinion geeft. “Op grond daarvan honoreert de bedrijfsarts (tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten) een verzoek van de werknemer om zo spoedig mogelijk een andere bedrijfsarts te raadplegen over onder meer het advies van de bedrijfsarts met betrekking tot de verzuimbegeleiding. Deze uitbreiding van de Arbeidsomstandighedenwet moet ook gaan gelden voor de eigenrisicodragende werkgever. In de praktijk zal dit veelal ook zo worden vormgegeven.” Acture heeft op de eigen website al aangegeven dat het recht op second opinion vanaf 1 juli 2017 ook gaat gelden voor bedrijfsartsen die ziekteverzuimbegeleiding verzorgen in het kader van de Ziektewet, aldus Asscher. “Juridisch moet dit nog wel adequaat geborgd worden. Ik zal het recht op second opinion bij een komende wijziging van de ZW daarom expliciteren.”

Ook in bredere zin ziet de minister geen reden voor actie: “De Inspectie SZW heeft geen signalen dat er grote risico’s op het werkterrein van de Inspectie bestaan. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever/opdrachtgever deugdelijke arbozorg te regelen. De medische beoordeling is aan bedrijfsartsen.”

Reageer op dit artikel