nieuws

Turien breidt aantal cyberverzekeringen uit

Schade 1013

Nederland is de grootste Centraal-Europese afnemer van cyberverzekeringen. Verzekeringsmaatschappijen spelen hier steeds meer op in, zo ook Turien & Co. Het volmachtbedrijf ziet de belangstelling voor cyberverzekeringen bij de met haar samenwerkende advieskantoren sterk toenemen. Reden om naast de verzekeringen van Hiscox en Zurich ook de cyberverzekering van Chubb aan te gaan bieden.

Turien breidt aantal cyberverzekeringen uit

Uit een eerdere enquete, uitgevoerd door Lloyd’s, blijkt dat 94% van alle Nederlandse ondernemingen de afgelopen vijf jaar te maken heeft gehad met cyberincidenten. Hierin kwam naar voren dat 68% zich zorgen maken om cyberincidenten in de toekomst. Signalen uit de markt ondersteunen deze toename en de vraag naar verzekeringen.

Aandacht voor cyberverzekering neemt toe
“Wij zien bij de met ons samenwerkende advieskantoren de belangstelling voor cyberverzekeringen sterk toenemen”, aldus Björn Jalving, teamleider marketing en productmanagement van Turien & Co. Assuradeuren. “In de afgelopen twee jaar zagen we de belangstelling voor dit risico langzaam maar zeker groeien. We zien nu echter een duidelijke versnelling hierin.”

Niet bespreken is geen optie
De schattingen zijn dat de schade als gevolg van cyberrisico’s op dit moment rond de 10 miljard euro op jaarbasis bedraagt. Naast cybercrime gaat het dan ook om zaken als schade als gevolg van datalekken. Daarmee is dit risico zo groot dat zowel voor de adviseur als voor de ondernemer het geen optie meer is om dit risico geen aandacht te geven. “De adviseur die dit risico niet bespreekt kan, indien het risico zich verwezenlijkt en de ondernemer schade lijdt, verweten worden zich niet als een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur te hebben gedragen door dit risico niet te signaleren noch hierover aanbevelingen te doen aan de ondernemer”, aldus Björn Jalving.

Bewustwording in hele samenleving neemt toe
“In de media is volop aandacht voor misbruik van digitale informatie. Illustratief hiervoor was bijvoorbeeld de extra procedures die ingevoerd moesten worden rondom de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Cybercrime is helaas iets normaals geworden. Vrijwel elke ondernemer is inmiddels óf zelf slachtoffer geworden van cybercrime óf kent wel collega’s waar opeens computerbestanden geblokkeerd waren en die alleen door het betalen van een afkoopsom (ransom) veiliggesteld konden worden. Door deze groeiende bewustwording bij ondernemers wordt het voor adviseurs ook makkelijker om dit onderwerp in de risicoanalyse en de gesprekken met ondernemers mee te nemen.”

Voorwaarden verschillen
“Op dit moment is er nog maar een beperkt aantal verzekeraars dat cyberverzekeringen aanbiedt”, aldus Björn Jalving. “Vanuit de contacten met de verzekeraars verwachten wij dat in de komende tijd meerdere aanbieders met nieuwe verzekeringen op de markt zullen komen. Dat is een goede zaak. De verschillen tussen ondernemingen en organisaties zijn namelijk groot. Bij een horecaondernemer is het bijvoorbeeld van belang dat er dekking is voor voedsel dat als gevolg van de cybercrime bedorven raakt. Die dekking heeft natuurlijk een prijs maar dat onderdeel van de dekking is weer minder belangrijk voor bijvoorbeeld een advocatenkantoor. Een dergelijk kantoor heeft weer meer belang bij bescherming van aanspraken door derden (third party-verzekering).”

Reageer op dit artikel