nieuws

Verbond en Vereende onderzoeken cyberpolis voor MKB

Schade 1802

Verbond en Vereende onderzoeken cyberpolis voor MKB

Het Verbond van Verzekeraars juicht de oproep van D66 toe om meer werk te maken van cybersecurity en daar jaarlijks € 125 mln aan te besteden. “Het zou in het algemeen goed zijn als de overheid meer doet om het risicobewustzijn te vergroten.” Zelf doet het Verbond in samenwerking met de Vereende onderzoek naar een MKB-polis voor cybercrime.

De overheid moet de aanjager zijn van de aanpak van cybercrime, vindt het Verbond. Die aanpak moet worden vormgegeven in een publiek-private samenwerking. “In het plan van D66 staan meerdere maatregelen die hierbij van essentieel belang zijn, zoals het investeren in kennis en bewustwording, het doorlichten van vitale infrastructuur en het stellen van kwaliteitseisen aan software.”

Cyberverzekering

De overheid moet zichzelf, burgers en ondernemingen betere bescherming bieden, zowel door het voorkomen van cybercrime als door het bestrijden ervan. “Het Verbond heeft al geruime tijd aandacht voor cybercrime en verzekeringen hiertegen. Particulieren en bedrijven in Nederland ondervinden steeds meer hinder van deze vorm van criminaliteit. Deloitte schat het totale waardeverlies door cyberrisico’s voor de grootste Nederlandse bedrijven en de overheid op € 10 mld per jaar. Tegelijkertijd is het verzekeren van cyberrisico’s nog lang niet vanzelfsprekend.”
Een van de acties die het Verbond neemt, is het aanbod van cyberverzekeringen stimuleren. “In overleg met het Verbond voert de Vereende een haalbaarheidsstudie uit naar het gezamenlijk investeren in kennisontwikkeling en de ontwikkeling van een risicomodel en een basiscyberverzekering voor het MKB.”

Reageer op dit artikel