nieuws

Delta Lloyd stevig geraakt door hagelschade

Schade 4518

Delta Lloyd stevig geraakt door hagelschade

Delta Lloyd lijkt van de grote schadeverzekeraars vorig jaar relatief de meeste pijn te hebben gehad van de omvangrijke hagelstorm die eind juni veel schade aanrichtte. De combined ratio in het schadebedrijf is mede daardoor opgelopen tot boven de 110%.

De combined ratio uit schade- en inkomensverzekeringen is ruim boven de 100% uitgekomen, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag: 105,4% tegen 96,2% in 2015. Dat heeft alles te maken met de hagelstormschade van juni, waar verzekeraars marktbreed last van hadden. In Schade exclusief Inkomen komt dat cijfer uit op 112,6% (101,3%). Daarmee lijkt Delta Lloyd van de grote verzekeraars het hardst geraakt door de stormschade. Achmea meldde eerder een combined ratio van 107,1%  in Schade en NN rapporteerde 108,0%. ASR lijkt het met 95,6% een stuk beter te doen, maar dat cijfer is inclusief inkomensverzekeringen. Dat geldt ook voor Vivat, dat een verbetering van de combined ratio meldt tot 105% (109%). Delta Lloyd noemt ook een aantal grote brandschades en schades in technische verzekeringen als oorzaak voor de slechte cijfers.

Maatregelen

In inkomensverzekeringen (waaronder de WGA-portefeuille) is de combined ratio van Delta Lloyd verbeterd tot 70,5% (72,3%). De brutopremieomzet Schade groeide met 7% tot € 1.452 (1.353) mln, maar de brutowinst verdampte bijna volledig: € 6 (106) mln, doordat het technisch resultaat uitkwam op € -24 (+65) mln. Maatregelen om het resultaat te verbeteren, zijn onder meer het stoppen met de Xclusief-lijn voor welgestelde particulieren en het stoppen met de verkoop van garageverzekeringen en agrarische polissen via het volmachtkanaal.

Levenbedrijf krimpt

In het levenbedrijf liep de verkoop op alle fronten terug. In Nederland bedroeg de gestandaardiseerde productie (periodieke premies plus een tiende van de koopsommen) € 145 (228) mln: ruim een derde minder dan in 2015. De marge op de verkoop van nieuwe levenpolissen bedroeg 0,9%. In België is de productie aanmerkelijk hoger: € 345 (359) mln. Concernbreed verbeterde het brutoresultaat Leven tot € 923 (810) mln. PPI BeFrank vergrootte het deelnemersbestand tot 84.000 (66.000) en heeft nu bijna een miljard aan pensioenvermogen in beheer.

 

In hypotheken groeide het bankbedrijf met 42% tot een hypotheekproductie van € 1,7 mld dankzij de oplevende woningmarkt.

Reageer op dit artikel