nieuws

CZ lijdt nu ook verlies op aanvullende verzekering

Schade 3369

CZ lijdt nu ook verlies op aanvullende verzekering

CZ groep heeft vorig jaar de omzet met een half procent zien dalen tot € 8.921 (8.967) mln. Door slechte resultaten op de basis- en aanvullende verzekeringen is het zorgverzekeringsconcern in de rode cijfers beland: netto resteert € 15 mln verlies, tegen nog € 12 mln winst in 2015.

Het negatieve resultaat uit verzekeringsactiviteiten is verder opgelopen en komt over 2016 uit op € 88 (30) mln. Dat komt vooral door de basisverzekering, waar CZ € 64 (50) mln op toelegt. Het resultaat uit de aanvullende verzekering is vorig jaar ook in het rood terechtgekomen: er resteert een verlies van € 27 mln, terwijl 2015 nog € 19 mln winst had opgeleverd. De uitvoering van AWBZ-opvolger Wlz en overige activiteiten zorgden voor een positief resultaat van € 3 mln. “Het verwachte negatieve verzekeringsresultaat is een gevolg van ons streven om verzekerden een stabiel lage premie te bieden”, zegt CZ. Te hoge reserves worden via de premie teruggegeven aan de verzekerden. “Ook dit jaar is de premie (weer) niet kostendekkend vastgesteld (€ 12 per maand te laag). Dat betekent dat op de lange termijn de premie weer gaat stijgen”, kondigt de groep aan, die behalve het eigen label ook de ziektekostenlabels van Delta Lloyd en Ohra voert.
Positieve beleggingsresultaten zorgen ervoor dat het nettoresultaat minder sterk in de min eindigt: uit beleggingen boekte CZ voor € 77 (47) mln aan winst.

Solvabiliteit beter

De solvabiliteit heeft niet te lijden gehad onder het slechte resultaat: de Solvency II-ratio is verbeterd tot 173% (169%). “De reden hiervoor is dat ziekenhuizen sneller declareren, waardoor de totale technische voorziening die CZ groep moet treffen € 537 mln lager is.”

Samenwerkingsverbanden

CZ, na Achmea en VGZ de derde zorgverzekeraar van ons land, wijst op nieuwe samenwerkingsverbanden die de zorgkosten terugdringen en tegelijk de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbeteren. Als voorbeeld wordt genoemd een zorgcontract voor cardiologie met het Catharina Ziekenhuis, waarin de kwaliteit van zorg leidend is voor de beloning. Verder stelt het concern de helft minder kwijt te zijn aan oninbare premieachterstanden door een sociaal debiteurenbeleid met op maat gemaakte betalingsregelingen.

Ook bij Achmea verlies

Achmea meldde eerder deze maand eveneens dalende premie-inkomsten in Zorg. Het operationeel resultaat uit ziektekostenverzekeringen is daar vorig jaar verslechterd tot € -196 (+271) mln. Op basisverzekeringen lijdt het moederbedrijf van onder meer Zilveren Kruis en De Friesland € 187 mln verlies.

Reageer op dit artikel