nieuws

‘Aansprakelijkheidsrisico’s bedrijven nemen fors toe’

Schade 2561

‘Aansprakelijkheidsrisico’s bedrijven nemen fors toe’

Bedrijven krijgen te maken met steeds grotere aansprakelijkheidsrisico’s, stelt Allianz op basis van een wereldwijd onderzoek naar meer dan 100.000 schades. Claims worden groter, complexer en internationaler door wereldwijde product recalls en milieu-incidenten.

De voornaamste oorzaken van aansprakelijkheidsschades voor bedrijven zijn gebrekkige producten en gebrekkige kwaliteit van geleverde diensten, ongelukken en menselijke fouten. “Moderne risico’s op het gebied van bedrijfsaansprakelijkheid kunnen ontstaan door een toenemend aantal oorzaken en hebben het potentieel uit te groeien tot grotere en complexere schades voor het bedrijfsleven dan ooit tevoren”, waarschuwt Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

Het aantal ‘alledaagse’ aansprakelijkheidsschades (vallen of uitglijden op de werkvloer) neemt af door strengere veiligheidseisen en beter risicomanagement. Anderzijds worden aansprakelijkheidsschades in potentie groter. “Bovendien ontstaan er nieuwe bedrijfsmatige aansprakelijkheidsrisico’s door disruptieve technologieën en complexere bedrijfsmodellen van de alsmaar groter wordende deeleconomie.”

Top 3

Gebrekkige producten of diensten veroorzaken bijna een kwart van de waarde van alle schades (23%). Een gemiddelde schade kost bedrijven meer dan € 260.000. “Het aantal terugroepacties is gestaag gegroeid door onder andere de invloed van werkplek- en productveiligheid en meer proactieve regelgeving”, aldus Allianz. Het aantal aanrijdingen en ongelukken in de auto- en luchtvaartsector is verminderd, maar die categorie is nog altijd goed voor meer dan een vijfde van de totale waarde van alle claims (22%) en het grootste aantal claims.
Menselijke fouten (19%) vormen de derde belangrijkste schadeoorzaak, “voornamelijk gedreven door incidenten met enorme schades tot gevolg, zoals lucht- en scheepvaartongevallen maar ook letselschades van werknemers”.

Claimcultuur

Schades boven de 1 miljard dollar komen steeds vaker voor. Dat komt volgens Allianz door strengere toezichthouders, complexere ‘supply chains’ en een groter bewustzijn rondom de Amerikaanse cultuur van procesvoering en schadevergoedingen. Daarnaast zien verzekeraars een forse toename van grote zaken op het gebied van milieuaansprakelijkheid in de mijnbouw en bouwsector. Regionaal gezien hebben vooral Azië en Latijns-Amerika te maken met meer milieuclaims. “Analyses laten zien dat de gemiddelde schade bij een milieu-incident bedrijven al snel meer dan € 2,3 miljoen kost. De kosten kunnen echter gemakkelijk verveelvoudigen in geval van omvangrijke rampen.”

Nieuwe technologie

Nieuwe technologieën zorgen voor veiliger rijden, maar ook voor cyberrisico’s, productaansprakelijkheid en terugroepacties. “Automatisering zal zeer waarschijnlijk leiden tot een groter productaansprakelijkheidsrisico voor fabrikanten van machines en componenten en voor software leveranciers. Nieuwe wetten rondom databescherming doen aansprakelijkheidsrisico’s op het gebied van cyber toenemen. Dit resulteert mogelijk in zware boetes en straffen. In Europa bijvoorbeeld vanaf 2018, maar in feite geldt dit overal ter wereld.”

Reageer op dit artikel