nieuws

Sponsored: ‘Pay as you behave’ heeft de toekomst

Schade 999

Sponsored: ‘Pay as you behave’ heeft de toekomst

Connected cars, slimme thermostaten, kastjes in de auto die rijgedrag monitoren waardoor premie bijgesteld kan worden, gezondheidsapps waardoor de arts op afstand de patiënt kan bijstaan, apps die aangeven dat je kelder onder water staat en alvast de loodgieter bellen om aan ‘damage control’ te doen. Het bestaat, maar zijn consument en verzekeraar er al klaar voor?

Tijdens een besloten lunchsessie op de am:branchedag gaf het softwarebedrijf SAP een inkijk in wat er op de verzekeringsbranche afkomt en hoe verzekeraars ervoor kunnen zorgen dat ook de consument meegaat in deze ontwikkelingen. Termen als ‘pay as you behave’ en Internet of Things (IoT) spelen daarbij een belangrijke rol.

Negatieve associatie
“Veel consumenten hebben een negatieve associatie als het gaat om verzekeren”, zei Job de Graaf, Industry Principal Insurance bij SAP. “Consumenten willen gemak. Je moet ze dus een positieve ervaring bieden. Wanneer worden mensen getriggerd om na te denken over een verzekering? Bijvoorbeeld bij de aankoop van een auto of het boeken van een mooie reis. Op zo’n moment moet je gemak bieden. IoT wordt onderdeel van een leefstijl.

Cropped image of couple using smart phone in carEen ‘connected car’ kan bijvoorbeeld onderweg laten zien waar gratis koffie te krijgen is of vrije parkeerruimte vlak bij je einddoel en de filevrije weg daarnaartoe. Mensen doen steeds meer op hun mobiel. Zorg dat je daar aanwezig bent. Voor ‘pay as you go’ was een aantal jaren geleden niet zoveel belangstelling. Zijn we daar nu wel klaar voor?”, vroeg hij zich af. De aanwezigen beslissers tijdens de lunch gaven aan er voor open te staan, zolang er een “positieve beloning” tegenover staat. “Als je zelf je gedrag kunt beïnvloeden, wordt het interessant. Zeker als dat een financieel voordeel oplevert.”

Gezondheidszorg
In 2050 zijn er twee miljard mensen die ouder zijn dan 60 jaar. Meer dan 350 miljoen mensen lijden aan diabetes. In 2015 werd wereldwijd $ 500 mld besteed aan diabetes. “Type 2 diabetes wordt grotendeels veroorzaakt door een ongezonde leefstijl en is daarmee een ongelooflijk hoge kostenfactor. Verzekeraars kunnen hier een dienstverlenende rol spelen en op maat gemaakte oplossingen bieden bovenop het traditionele pakket aan verzekeringen. Met ‘connected care’ zouden de kosten van de gezondheidszorg met 40% kunnen afnemen. Het creëert een sterke relatie tussen dokter en patiënt en motiveert mensen om hun gezondheid in eigen hand te nemen. Daarnaast geeft het artsen inzicht in de leefstijl van hun patiënten. Het farmaciebedrijf Roche is daar samen met SAP op ingesprongen. Zij hebben Accu-ChekView ontwikkeld. Dit is een integratie van een bloedglucose monitor, een draagbare fitnesstracker en een door SAP ontwikkelde app. Hiermee is het mogelijk realtime de ‘vital signs’ van patiënten in relatie tot hun fysieke activiteiten te monitoren. De arts kan op afstand feedback geven en de patiënt kan communiceren met afdeling van de arts”, legt De Graaf uit. “Op deze manier kun je patiënten beter en meer individueel behandelen.”

Investering
Tijdens de discussie die ontstaat, komt de vraag naar boven of dit niet een enorme kosteninvestering vraagt. De Graaf geeft aan dat het grote voordeel is dat er een veel nauwkeuriger berichtgeving plaatsvindt tussen arts en patiënt. Bovendien vermindert het aantal fysieke afspraken. “Het opslaan van de data is één, daarnaast moet je het gebruik daarvan zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk maken. Qua investering valt het relatief mee”, zegt De Graaf. “Je zult een platform moeten hebben voor de realtime dataopslag en je zult er goed over moeten kunnen rapporteren. Uiteraard moet er een app bij ontwikkeld worden, die goed toegepast moet worden waardoor gedrag zichtbaar wordt en preventief advies kan worden gegeven.” Ook doemt de vraag op wie hier nu voor gaat betalen. Is dat de zorgverlener, de farmacie of bijvoorbeeld de verzekeraar. Volgens De Graaf is het niet onlogisch als zorgverzekeraars hierop inspringen. “Op deze manier kun je goedkoper werken, meer mensen bedienen en is het onderscheidend ten opzichte van het reguliere circuit”, aldus de aanwezigen.

Slimme fietsbel
Jaarlijks overlijden 200 fietsers door verkeersongelukken. Dit aantal daalt niet. Nog eens 60.000 fietsers raken gewond. Het schadebedrag door fietsongelukken bedraagt tussen de 300 en 400 miljoen euro. Als die schadelast beperkt kan worden, kunnen ook de premies omlaag. Aanleiding voor verzekeraar Interpolis om deel te nemen aan de SAP hackaton om samen te kijken hoe big data de verkeersveiligheid kan verhogen voor zowel jongeren als ouderen. Uitkomst is de slimme fietsbel. Deze wordt op het fietsstuur bevestigd. Daarnaast gebruikt de fietser een app. Zodra de fietser in de buurt komt van een gevaarlijke situatie geeft het ‘device’ op het stuur een signaal af. Volgens De Graaf kunnen verzekeraars hiermee naast minder claims te krijgen een nieuwe markt aanboren door ‘devices’ en ‘wearables’ toe te passen en zo een nieuw verdienmodel te creëren. “Het is een mooie uitvinding en wordt momenteel getest door twee middelbare scholen.”

Lagere claims
Een ander voorbeeld met big data waar SAP bij betrokken is, is Meteoprotect. Dit is een risicomodel voor de agrarische sector met als doel verminderde kans op schade door het weer. Aan de hand van onder meer postcode, omvang van het gebied, soort gewas en de weersvooruitzichten wordt het risico bepaald. Een platform slaat alle data op en de boer kan op basis van de ingevoerde gegevens bepalen wat hij de komende drie weken of drie maanden wil verzekeren. De premie hangt samen met de gebruikte modellen. Volgens De Graaf biedt dit ook absoluut voordelen voor verzekeraars. Het verbetert je klantrelatie, het biedt je inzicht en beter risicomanagement, het leidt uiteindelijk tot lagere claims en je kunt allerlei nieuwe diensten ontwikkelen.”

Wendbaarheid
Is er toekomst voor Internet of Things, artificial intelligence en robotisering? “Absoluut”, zeggen de aanwezigen. “Vraag is wel hoe snel het allemaal gaat en hoe wendbaar moet je zijn om erop in te spelen.” Het gevoel is dat grote verzekeraars die wendbaarheid ontberen. Volgens De Graaf is het wel nodig om de hoeveelheid producten terug te brengen en te versimpelen. Het is volgens hem zeker mogelijk om de juiste klant bij het juiste product te krijgen. De aanwezigen zijn van mening dat het probleem niet zozeer aan de voorkant zit als wel aan de achterkant bij verzekeraars. “Zijn wij wel in staat om op deze manier te denken en te handelen? Zijn wij wel de goede generatie om dit tot een goed einde te brengen?” “Je zult het moeten uitproberen en niet opgeven. Je moet zorgen dat mensen aangehaakt blijven. Apps zijn de toekomst. Onze kinderen zijn native tabletgebruikers en zij zijn wel onze toekomstige klanten.”

SAP Nederland is een dochteronderneming van SAP SE. SAP neemt volop deel aan de hedendaagse technologische ontwikkelingen. Als marktleider op het gebied van bedrijfsapplicaties helpt het bedrijf organisaties om de complexiteit het hoofd te bieden, nieuwe kansen te creëren voor innovatie en groei, en de concurrentie voor te blijven. Het hoofdkantoor van SAP Nederland is gevestigd in ’s-Hertogenbosch. Het bedrijf telt 500 medewerkers.

Reageer op dit artikel