nieuws

Ondanks uitsluiting moet verzekeraar van Kifid verzakking toch vergoeden

Schade 3350

Ondanks uitsluiting moet verzekeraar van Kifid verzakking toch vergoeden

Een woningeigenaar die schade leed door verzakking nadat het waterschap een damwand had geplaatst, moet die schade vergoed krijgen van zijn woonhuisverzekering. De verzekeraar, Volmachtkantoor Nederland BV, mag zich niet beroepen op de in de voorwaarden van de SNS Woonhuisverzekering opgenomen uitzonderingen rondom verzakking en instorting. Het Kifid wijst de plotselinge plaatsing van de damwand aan als oorzaak van de schade.

De klager meldde in de zomer van 2015 schade die bestond uit scheurvorming en verzakking van zijn woonhuis. Kort daarvoor had het waterschap nieuwe damwanden geplaatst en als gevolg daarvan zakte het grondwaterpeil in korte tijd ongeveer 2,5 meter. Voor de schade wilde hij een beroep doen op zijn SNS Woonhuisverzekering die hij had gesloten via het Volmachtkantooor Nederland BV in Assen, maar die wees de claim van de hand.

De verzekeraar beroept zich op de uitsluitingsgronden. In de polisvoorwaarden staat: “Je ontvangt geen schadebedrag voor schade aan de woning die ontstaan is door: het (gedeeltelijk) verzakken of instorten van de woning of door fouten in de constructie van de woning.” Wel gedekt zijn “schade door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis”.

‘Plotselinge en onvoorziene gebeurtenis’

En juist daarop beroept de klager zich: “De schade aan het woonhuis is […] het gevolg van de werkzaamheden die als een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis dienen te worden aangemerkt. De schade bestaat uit progressieve scheurvorming, verlies aan draagkracht van verschillende constructieve onderdelen. De oorzaak hiervan is grondwaterdaling door de uitgevoerde werkzaamheden waaronder het plaatsen van de damwanden.” In de polis staat niet dat schade als gevolg van derden wordt uitgesloten.

De verzekeraar noemt de schade echter niet plotseling. “De schade is op grond van artikel 2.3.1 van de voorwaarden niet gedekt, omdat de schade is ontstaan door verzakking van het woonhuis”, staat in het verweer. “Deze schade wenst Verzekeraar niet te verzekeren omdat dergelijke schades vaak sluipend ontstaan en tot discussie kunnen leiden over de vraag of de oorzaak een plotselinge en onverwachte gebeurtenis betreft. Het gaat ook vaak om grote schades. Het staat verzekeraar vrij om te bepalen dat hij deze schade niet verzekert.”

‘Dominant cause’

Het Kifid gaat daar niet in mee en wijst op de “dominant cause” van de schade. Die dominante oorzaak is niet het verzakken van de woning, maar het plaatsen van de damwand. “De verzakking en scheurvorming zijn de schade die door de plaatsing van de damwand is veroorzaakt. […] Die gebeurtenis dient als plotseling en onvoorzien te worden aangemerkt en is onder artikel 2.3.1 van de voorwaarden niet van dekking uitgesloten.”

‘Voorwaarden op website’

Interessant aan de uitspraak is bovendien dat de verzekeraar de informatie over de voorwaarden op de eigen website niet als bindend ervaart. De klager beriep zich erop dat op de site het volgende stond: “Sommige schade aan je huis met een onzichtbare oorzaak vergoeden we niet. Zoals: […] als je huis verzakt of instort door een constructiefout.” Die formulering is anders dan in de polisvoorwaarden.

“SNS Bank accepteert geen aansprakelijkheid op grond van de informatie op de website”, reageert de verzekeraar in het verweer. “De informatie waar Consument naar verwijst, stond pas in 2015 op de website en bestond niet op het moment dat hij de verzekering, in 2012, sloot. Indien de betreffende tekst al wel in 2012 op de website zou hebben gestaan, dan geldt dat de tekst van de voorwaarden leidend is ten opzichte van eventueel afwijkende informatie op de website. Daarbij geldt dat op de website slechts enkele voorbeelden worden gegeven en dat de tekst is bedoeld om een korte toelichting op of samenvatting van de voorwaarden te geven en niet om compleet te zijn. Met de tekst op de website is dus niet bedoeld om aan te geven dat alleen verzakkingen of instortingen door constructiefouten zijn uitgesloten.” Het Kifid gaat in zijn oordeel niet in op deze argumenten van de verzekeraar.

Reageer op dit artikel