nieuws

Klacht over aov strandt vaak op gezondheidsverklaring

Schade 3654

Klacht over aov strandt vaak op gezondheidsverklaring

Consumentenprogramma Radar nam maandag de aov onder de loep. Verzekeringsadvocaat Karin Machielsen stelde in de uitzending dat verzekeraars doorschieten in het afwijzen van claims. Met Kifid-klachten komen verzekerden in veel gevallen ook niet ver. Het gaat geregeld mis bij het invullen van de gezondheidsverklaring.

Kifid heeft deze maand viermaal een aov-klacht afgewezen. Zo kreeg een metselaar nul op het rekest met een klacht tegen Delta Lloyd. Hij kreeg in 2013 klachten aan zijn linkerschouder, rechtervoet en rechterpols. Nadat de huisarts geen afwijkingen kon vaststellen, vroeg de metselaar een aov aan. Op de gezondheidsverklaring beantwoordde hij de vraag naar een aandoening, ziekte of klachten van spieren, ledematen of gewrichten ontkennend. Twee jaar later dient de verzekerde een claim in omdat hij arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van de ziekte van Kienböck, een specifieke botaandoening. Delta Lloyd wijst de claim af met verwijzing naar de mededelingsplicht.

Klachten niet benoemd

De geschillencommissie geeft Delta Lloyd gelijk, omdat hij de gewrichtsklachten bij het aangaan van de verzekering niet heeft benoemd. “De omstandigheid dat consument zijn klachten niet als ernstig heeft ervaren doet daaraan niet af. Consument had kunnen en ook moeten begrijpen dat het antwoord op deze vragen voor verzekeraar van belang zou zijn voor de beoordeling van het aangeboden risico terwijl in de desbetreffende vraag geen onderscheid wordt gemaakt naar klachten van beperkte of lange duur.”
Loyalis heeft in een andere klachtzaak volgens Kifid terecht geoordeeld dat een lerares bij de aanvraag de gezondheidsverklaring niet juist heeft ingevuld door onder meer een langdurige WAO-uitkeringsperiode te verzwijgen.

Te makkelijk vastgesteld

In een zaak tegen ASR oordeelt Kifid dat de uitkering terecht is beëindigd nadat de arbeidsongeschiktheid van een horecaondernemer op minder dan 25% is vastgesteld. “De klacht van consument is dat in zijn situatie geen wezenlijke verbetering is opgetreden en dat de belastbaarheid dus niet kan zijn toegenomen. Verzekeraar is uitgegaan van een niet juiste Functionele Mogelijkheden Lijst. De commissie heeft evenwel geoordeeld dat de beperkingen correct zijn geduid en dat verzekeraar de uitkering niet behoeft te hervatten. De arbeidsdeskundige heeft in 2014 te gemakkelijk een hoog percentage arbeidsongeschiktheid vastgesteld.”

Een klant van Movir vorderde zonder succes voortzetting van een aov-uitkering na 5 jaar. Hij had naar de mening van Kifid bij de aanvraag kunnen weten dat hij voor een basisdekking met een vaste uitkeringsduur van vijf jaar had gekozen.

Geen medische gronden

Klachten over aov’s komen vaak voor bij Kifid. “Wat je heel vaak ziet, is dat er geen uitkering is omdat bijvoorbeeld rugklachten niet zijn terug te voeren op medische gronden. Om dit soort klachten goed te behandelen zijn de medici die wij daarvoor raadplegen sinds afgelopen jaar lid van de Geschillencommissie”, zei voorzitter van de geschillencommissie Edgar du Perron in het jaarverslag over 2015.

Reageer op dit artikel