nieuws

‘Opticien en hoorwinkel gebruiken zorgpolis als verdienmodel’

Schade 4617

‘Opticien en hoorwinkel gebruiken zorgpolis als verdienmodel’

Bij het aanschaffen van een bril, gehoorapparaat of ander hulpmiddel moet de medische vraag van de patiënt centraal staan en niet de winstmaximalisatie van de zorgverlener. Dat vinden Kamerleden Bouwmeester en Oosenbrug (beiden PvdA). Zij hebben Kamervragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over commerciële winkels zoals brillen- en gehoorapparatenverkopers die inzage hebben in gegevens van verzekerden.

Zij vragen zich af of de minister ervan op de hoogte is dat de opticien of audicien informatie kan zoeken over de verzekeringspolis van mensen, met behulp van het landelijk communicatiepunt VECOZO. Zij vinden het niet juist dat deze gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden? “Hoe kan dit worden voorkomen, en wie ziet daarop toe?”

Verzekerd budget volmaken
Ook vragen ze: “Wat vindt u van de praktijken van bepaalde bedrijven die deze omgang met persoonlijke data gebruiken als verdienmodel? Vindt u het gewenst dat zorgaanbieders door bepaalde software snel kunnen inzien wat de eigen bijdrage zal zijn van de cliënt, of dat zorgaanbieders verschillende aspecten van de behandeling kunnen berekenen, en zelfs kunnen checken of de verzekering van de patiënt bijvoorbeeld nog ruimte biedt om een meer uitgebreide behandeling te doen, om zo het verzekerd budget “vol te maken”? Service is mooi, maar betaalt de premiebetaler hier uiteindelijk ook voor?” De vragenstellers vragen zich af of de aansporing tot maximaal consumeren van zorg en gebruik van hulpmiddelen bijdraagt aan de betaalbaarheid van zorg.

Tandartsen
De Kamerleden wijzen onder andere op Pien Support, software die tandartsen gebruiken. Op de site van Pien staat bijvoorbeeld: “Doordat u tijdens het stellen van de diagnose direct de eigen bijdrage van de cliënt kunt berekenen, zal deze sneller de afspraak voor de behandeling maken. Daarnaast is het mogelijk om verschillende aspecten van de behandeling te berekenen. Biedt de verzekering nog jaarruimte om bijvoorbeeld een kroon te plaatsen of de uitgebreide gebitsreiniging uit te voeren? Kortom, inzicht voor u en uw cliënt!”

Reageer op dit artikel