nieuws

Kamervragen stellen handelen zorgverzekeraars aan de kaak

Schade 2850

Kamervragen stellen handelen zorgverzekeraars aan de kaak

Het Algemeen Dagblad meldde vorige week dat zorgverzekeraars CZ en Zorg en Zekerheid zich volgens revalidatiespecialist OCA teveel op de stoel van de arts zouden zitten. Reden voor de Socialistische Partij om minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VWS) middels Kamervragen aan de tand te voelen. 

Renske Leijten en Henk van Gerven vragen zich af wat Schippers vindt van het feit dat revalidatiecentra maandenlang moeten motiveren waarom iemand recht heeft op revalidatie. “Zou een doorverwijzing van de medisch specialist niet voldoende moeten zijn?”, vragen de SP’ers zich af. “Is het niet schadelijk om niet direct met revalidatie te kunnen starten voor het herstel van mensen na bijvoorbeeld een ongeluk of een hersenbloeding? En bent u van mening dat de medisch adviseur van de zorgverzekeraar beter de zorginhoudelijke afweging kan maken of iemand een revalidatietraject moet ondergaan dan de medisch specialist?”

Op de stoel van de arts
De Kamerleden vragen zich ook af op welke basis de medisch adviseur van de zorgverzekeraars oordeelt dat de verwijzing van de medisch specialist onterecht is. “Zijn deze adviseurs, die vaak helemaal geen expertise hebben op dit gebied, daar überhaupt toe bevoegd?” Ook willen de SP’ers weten hoe minister Schippers denkt over het feit dat de zorgverzekeraars op deze manier op de stoel van de arts gaan zitten en ervoor zorgen dat mensen, ondanks een verwijzing van de medisch specialist, maandenlang moeten wachten op een behandeling of deze zelfs helemaal niet krijgen.

Tegen het licht
Leijten en Van Gerven zien graag dat minister Schippers het handelen van de zorgverzekeraars tegen het licht houdt. “Wat vindt u ervan dat zorgverzekeraars revalidatiecentra onder druk zetten allerlei vertrouwelijke informatie uit het medisch dossier aan te leveren als onderdeel van de motivatie waarom een patiënt recht heeft op revalidatie?” Ook willen Leijten en Van Gerven het standpunt van de VWS-bewindvoerder weten over een verwijzing van een medisch specialist. “Bent u van mening dat een verwijzing van een medisch specialist het recht op zorg aantoont? En bent u voorts van mening dat zorgverzekeraars die mensen met een verwijzing de zorg waar zij recht op hebben, onthouden of frustreren, voldoen aan hun zorgplicht?”

Willekeur
De Tweede Kamerleden vragen zich af of het niet in strijd met de Zorgverzekeringswet is dat de ene zorgverzekeraar revalidatietrajecten wel vergoedt vanuit de basisverzekering en de andere niet. Ook willen Leijten en Van Gerven weten wat de minister vindt van de willekeur die zo ontstaat. “Erkent u dat het voor een zorgverzekeraar lucratief kan zijn de groep verzekerden die gebruik maakt van revalidatiezorg van zich af te stoten? En erkent u voorts dat het frustreren of ontzeggen van revalidatiezorg een zoveelste manier van risicoselectie kan zijn?”

Duidelijke handhaving
Als laatste willen Leijten en Van Gerven weten wat minister Schippers ervan vindt dat zorgaanbieders via de rechter moeten afdwingen dat zorgverzekeraars hun zorgplicht nakomen. “Is dit niet de rol van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)? Bent u bereid om de zorgverzekeraars aan te spreken op hun gedrag en de NZa alsnog handhavend op te laten treden in het kader van het naleven van de zorgplicht?

Reageer op dit artikel