nieuws

Allianz komt eigenaar gezonken woonboot tegemoet

Schade 2975

Allianz komt eigenaar gezonken woonboot tegemoet

Allianz gaat alsnog over tot uitkering van de € 180.000 schade aan een woonboot die ontstond toen de ark van de werf naar de ligplaats werd versleept en daarbij vrijwel volledig zonk. De verzekeraar wees de claim eerder van de hand omdat het transport niet goed was uitgevoerd. Op die zienswijze komt Allianz nu alsnog terug.

Televisieprogramma Radar besteedde gisteren uitgebreid aandacht aan de zaak. Hoewel Allianz in een initiële reactie op de site van Rader nog verwees naar de polisvoorwaarden gaat de verzekeraar nu ruimhartig door het stof: “Allianz betreurt de ontstane situatie zeer. De verzekerden mochten er, op basis van de gevoerde correspondentie, vanuit gaan dat het vervoer van hun woonboot gewoon goed verzekerd was. Uiteraard dient het vervoer over water dan wel met de nodige zorgvuldigheid uitgevoerd te worden. Dat is helaas hier aantoonbaar niet het geval geweest.”

Bij complexe zaken sneller en adequater optreden
Om te voorkomen dat de verzekerden het slachtoffer worden van een gevecht tussen verzekeraars onderling, heeft Allianz besloten de ontstane schade voor te financieren en zelf te verhalen. “Allianz had eerder moeten inzien dat verzekerden van een dergelijke complexe zaak nooit het slachtoffer hadden mogen worden. Wij zullen de manier waarop wij handelen bij dergelijke complexe zaken met meerdere betrokken verzekeraars opnieuw bekijken. Dit om bij toekomstige complexe zaken, sneller en adequater te kunnen optreden.”

Reageer op dit artikel