nieuws

Consument ziet voordeel data delen met autoverzekeraar nog niet

Schade 197

De bereidheid om over stappen naar een andere autoverzekeraar is weliswaar toegenomen onder Nederlandse automobilisten, maar zogeheten ‘slimme autoverzekeringen’ zijn daarbij nauwelijks nog in trek. Dat blijkt uit een onderzoek dat advies- en accountantsorganisatie Deloitte liet uitvoeren onder 15.000 inwoners van elf Europese landen. Volgens de ondervraagden weegt het premievoordeel van verzekeringen op basis van telematica nog niet op tegen het privacynadeel.

Consument ziet voordeel data delen met autoverzekeraar nog niet

Op een schaal van 1 tot 10 scoort Nederland met een 2,8 beneden gemiddeld als het gaat om de bereidheid om over te stappen. Het aantal Nederlanders met een slimme autoverzekering -waaronder veilig rijden polissen- was per 31 december 2015 dan ook nog laag, minder dan 20.000 volgens het onderzoek van Deloitte. Wel constateert de accountants- en adviesorganisatie ook dat na het meetmoment vrijwel alle grote autoverzekeraars alsnog met een dergelijke verzekering op de markt zijn gekomen.

Nederlanders zijn bovengemiddeld bereid om gegevens te delen met hun verzekeraar. 30% van de 1.400 ondervraagde Nederland geeft minimaal een 7 op een schaal van 1 tot 10 voor de waarschijnlijkheid waarmee men gegevens met een verzekeraar zou delen. Gemiddeld ligt dit in alle elf bij het onderzoek betrokken landen op 28%. Toch leidt dit niet tot een bovengemiddelde belangstelling voor slimme autoverzekeringen in Nederland. Deloitte verwacht dat het marktaandeel van dergelijke verzekeringen hier in 2020 op 13% ligt, minder dan helft van de belangstelling die in Italië wordt voorzien en ook behoorlijk onder het Europese gemiddelde: 17%.

Intelligente combinaties van kortingen en waardetoevoegende diensten
“De adoptiebereidheid van slimme autoverzekeringen is tot dusver relatief laag”, stelt Deloitte. “De belangrijkste reden zijn de te beperkte benefits versus het gepercipieerde verlies aan privacy. 50% van de Europese consumenten heeft aangegeven bereid te zijn om rij data te delen met verzekeraars in ruil voor korting of additionele services waarbij men met name open staat voor on demand pechhulp, diefstal recovery en andere auto diagnose gerelateerde services maar ook voor parkeerservices. Nederlandse verzekeraars zullen dus intelligente combinaties van kortingen en waardetoevoegende diensten moeten gaan aanbieden in strijd om de consument.”

Reageer op dit artikel