nieuws

Aon: werkgever moet hoofd koel houden ondanks tijdsdruk bij overstap WGA

Schade 1149

Aon: werkgever moet hoofd koel houden ondanks tijdsdruk bij overstap WGA

Verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon roept werkgevers die eigenrisicodrager willen blijven voor de WGA op om vooral zorgvuldig te werk te gaan. “Hoewel er een enorme tijdsdruk is om op tijd de private WGA-verzekering te verlengen, is het juist nu zaak goed te letten op verzekeringsvoorwaarden”, waarschuwt Aon.

De makelaar bemerkt dat verzekeraars veel nieuwe eisen stellen en strengere voorwaarden hanteren omdat de WGA-flex en –vast vanaf 1 januari 2017 worden samengevoegd. Bovendien hebben WGA-verzekeraars in het verleden verliezen moeten nemen, stelt Aon. “Dat maakt dat zij extra zorgvuldig zijn in het maken van risicocalculaties voor de nieuwe WGA. Daarvoor moeten werkgevers uiteenlopende gegevens aanleveren. Zo beoordelen verzekeraars het verzuimbeleid en soms kijken zij naar de financiële positie van de werkgever.”

Deadline
Wanneer werkgevers die nu eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast niet voor 31 december 2016 hun keuze hebben gemaakt, gaan ze verplicht terug naar een publieke verzekering. Door aangepaste regels betalen zij dan een verhoogde premie en zijn zij minimaal drie jaar verplicht publiek verzekerd.

Polisvoorwaarden
Dat alles zet werkgevers onder een enorme tijdsdruk. Aon wijst erop dat het ondanks de tijdsdruk nu meer dan ooit van belang is een zorgvuldige keuze te maken. “Daarbij is het verleidelijk om te kijken naar de laagste premie en voordelen op de korte termijn,” zegt Daniël Rijnbeek, managing consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon Nederland. “Maar juist de polisvoorwaarden hebben op lange termijn veel invloed op de mate waarin een werkgever kan besparen op zijn WGA-lasten. Sommige verzekeraars baseren hun toekomstige premies op hun totale lasten. Er wordt dan minder gekeken naar individuele werkgevers. Een werkgever die veel doet aan preventie en re-integratie ziet dat in dat geval niet terug in een lagere premie. Daarnaast stelt de ene verzekeraar de voorwaarde dat een zieke medewerker al na twee dagen wordt aangemeld. Bij een andere partij is dat 26 weken of 42 weken”, zegt Rijnbeek en dat verschil heeft grote gevolgen voor de administratieve druk.

Nieuwe varianten
Rijnbeek waarschuwt ook voor nieuwe polisvarianten. Sinds kort biedt een aantal verzekeraars de mogelijkheid de WGA-lasten deels te verzekeren; in ruil voor een korting op de premie wordt vooraf afgesproken welk deel van de WGA-uitkeringen de werkgever zelf betaalt, bijvoorbeeld vijftig procent. Over dat deel hoeft hij dan geen premie te betalen. Naast een lagere premie, is het voordeel dat de werkgever het meteen merkt in zijn uitkeringslasten als hij medewerkers vanuit de WGA succesvol weet te re-integreren. Maar deze variant heeft op lange termijn een aantal flinke nadelen, zo waarschuwt Rijnbeek. “Een WGA-uitkering duurt maximaal tien jaar. Belandt een medewerker in de WGA, dan betaalt de werkgever het onverzekerde deel van de uitkering dus maximaal tien jaar. Én omdat hij bij instroom zelf geld moet reserveren op zijn balans, kunnen de kosten zo hoog zijn dat het premievoordeel compleet verdampt en zelfs financieel nadelig kan zijn.”

Reageer op dit artikel