nieuws

Turien halveert in omzet en personeel

Schade 7963

Turien halveert in omzet en personeel

Turien & Co. Assuradeuren stopt met zorgverzekeringen, waardoor de helft van de omzet en het personeel verdwijnt bij het in Alkmaar gevestigde volmachtbedrijf. Aanleiding is het intrekken van de volmacht door VGZ eind dit jaar. Turien gaat zich volledig op schadeverzekeringen richten. Daartoe wordt het aantal risicodragers waarmee wordt samengewerkt, later dit jaar uitgebreid.

Het verliezen van de volmacht van VGZ, dat alleen met Aevitae doorgaat, betekent het verlies van 70% van de omzet uit zorgvolmachten, zegt directeur Peter van Geijtenbeek. “We hebben uiteindelijk in overleg met de raad van commissarissen besloten met zorgvolmachten te stoppen. Wij zagen onvoldoende kansen om als zorgassuradeur rendabel en succesvol door te kunnen gaan.” Bij Turien, dat ook een zorgvolmacht heeft van Achmea, vervallen 185 van de 370 arbeidsplaatsen.

Druk
Op de combinatie ziektekostenverzekeringen en volmachten is de laatste jaren steeds meer druk komen te staan, zegt Van Geijtenbeek. “In onze visie zijn er twee bestaansredenen voor volmachtbedrijven: de distributiefunctie en de productfunctie. Via een volmacht kan een risicodrager zijn distributiebereik vergroten en daarnaast bieden volmachten de gelegenheid om maatwerk in producten en diensten te leveren. In Zorg neemt de behoefte aan beide functies al een tijd af. Voor de distributiefunctie betaalt een zorgverzekeraar steeds minder, bij maatwerk op kleine schaal wordt een product al snel te duur en maatwerk op grotere schaal verzorgt de verzekeraar liever zelf.”

Sociaal plan
De zorgmedewerkers staan nog niet direct op straat: tot eind dit jaar is er nog een ziektekostenportefeuille die bediend moet worden, daarna lopen de declaratieverwerking en verantwoordingen richting risicodragers nog door. Van Geijtenbeek: “We hebben een sociaal plan afgesproken dat loopt tot en met 2018. Dat is unaniem door de ondernemingsraad en de achterban van de vakbonden aangenomen. We willen de betrokken medewerkers zo veel mogelijk opleidingsmogelijkheden bieden en begeleiden van werk naar werk. Iedereen heeft een persoonlijk budget voor scholing, advies en begeleiding. We proberen daarnaast medewerkers te herplaatsen. Er zijn tot nu toe 15 medewerkers overgegaan naar ons schadebedrijf.” Vanaf 1 januari 2017 is sprake van een run-off in het zorgverzekeringsbedrijf. “We weten tot wanneer we mensen nodig hebben. Per functie kunnen we aangeven per wanneer die vervalt. En het loopt nog een paar jaar door, alleen al omdat verzekerden nog tot drie jaar na de behandeling kunnen declareren.”

Adviseurs
Een klein deel van de adviseurs wordt geraakt door het besluit van Turien. “Van de circa 1.400 kantoren heeft slechts een klein deel zorgverzekeringen bij ons ondergebracht”, zegt Van Geijtenbeek. “We hebben al diverse advieskantoren de afgelopen weken persoonlijk geïnformeerd over het beëindigen van de volmacht, ook al kennen we nog niet alle ins en outs over de afwikkeling. Daarover praten we nog met zowel Achmea als VGZ.”

Meer risicodragers
Turien richt nu de blik op uitbreiding van het aantal risicodragers in schadeverzekeringen, naast de eigen verzekeraar Ansvar. “Inkomensverzekeringen doen we in volmacht, met zeven verschillende risicodragers”, zegt de directeur. “Met Ansvar zijn we vooral actief in verzekeringen voor de duurdere auto’s, werkgeversaansprakelijkheid, simple risk en maatwerkoplossingen. Voor andere producten en segmenten doen we zaken met andere verzekeraars. We hebben bijvoorbeeld met Hiscox een samenwerking op het gebied van cyberverzekeringen en het exclusieve segment buiten auto. Ook in zakelijke verzekeringen zoeken we nog partners, want daar hebben we zelf onvoldoende de producten voor. We praten nu met drie risicodragers.”

In am:magazine nummer 22 dat vandaag verschijnt, staat een interview met Peter van Geijtenbeek en Ko Bertelkamp over de toekomst van Turien.

Reageer op dit artikel