nieuws

Minister Schultz tevreden over ‘eyetracker’ van TVM

Schade 1715

Minister Schultz tevreden over ‘eyetracker’ van TVM

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vindt dat TVM Verzekeringen bij het onderzoek naar het gebruik van de ‘eyetracker‘ in de vrachtwagencabine zorgvuldig is omgegaan met de privacyaspecten. De minister antwoordt dit op vragen van Lutz Jacobi (PvdA) en Barbara Visser (VVD).

TVM is blij met het standpunt van de minister, die in haar beantwoording aangeeft te zien dat TVM zorgvuldig omgaat met de privacyaspecten. “TVM laat een Privacy Impact Analyse opstellen door een gespecialiseerd bureau, als externe toets of de pilot geheel volgens de privacy wet- en regelgeving is ingericht. Onderdeel daarvan is een toets bij het College Bescherming Persoonsgegevens.”

Ongevallen terugdringen
De minister zegt in haar beantwoording ook om andere reden tevreden te zijn met de proef van TVM. “Het initiatief lijkt aan te sluiten bij de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid richting de sector om maatregelen te nemen tegen vermindering van alertheid als gevolg van vermoeidheid en afleiding. Deze aanbeveling is gedaan op basis van het onderzoek naar ongevallen met trucks op snelwegen. Maar daarnaast is meer nodig om het aantal ongevallen op de snelwegen terug te dringen. Vermoeidheid of afleiding, bijvoorbeeld door smartphone-gebruik waardoor de ogen van de vrachtwagenchauffeur niet meer op de weg gericht zijn, zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Ik acht het daarom in beginsel een goede zaak dat het bedrijfsleven, door het faciliteren van deze pilot, op dit punt zijn verantwoordelijkheid neemt om de verkeersveiligheid in Nederland verder te verbeteren.”

Arjan Bos, algemeen directeur van TVM verzekeringen, geeft aan zorgvuldig met de proef om te gaan: “Samen met de chauffeurs en hun vakbondsorganisaties willen we zorgvuldig de proef evalueren en waar nodig aanpassen. Veiligheid en privacy moeten hand in hand kunnen gaan.”

Reageer op dit artikel