nieuws

De Goudse past Ondernemers-AOV aan

Schade 2914

De Goudse past Ondernemers-AOV aan

De Goudse heeft haar Ondernemers-AOV op diverse punten aangepast. De acceptatiemogelijkheden zijn verruimd en de dekking is uitgebreid. Bovendien kan het intermediair binnenkort ook online muteren.

De adviseur kan het product nu aanbieden aan een groter aantal relaties, aldus de verzekeraar. Het maximaal te verzekeren bedrag is verhoogd naar € 200.000 en de maximale duur van de inloopdekking is verlengd van 3 naar 6 maanden. Ook is volgens De Goudse de dekking verbeterd: de ondernemer is nu ook verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid als gevolg van orgaandonatie, waarbij De Goudse de eigenrisicotermijn niet toepast. (Para)medici zijn voortaan ook verzekerd als zij hun beroep niet meer mogen uitoefenen vanwege besmetting met een virus of bacterie. En een ondernemer die zijn verzekerde bedrag verlaagt, kan het nu binnen 3 jaar weer terugbrengen op het oude niveau zonder nieuwe medische waarborgen.

Als een ondernemer het niet met De Goudse eens wordt over het percentage arbeidsongeschiktheid, kan hij op kosten van De Goudse een nieuw (bindend) onderzoek laten doen. En iemand die van De Goudse uitkeringen ontvangt vanwege arbeidsongeschiktheid en weer aan de slag gaat in een ander beroep met een lager inkomen heeft recht op een aanvullende uitkering. Ook als hij in zijn nieuwe beroep volledig arbeidsgeschikt is.

Adviseurs
Vanaf juni kan er ook gekozen worden voor een eigenrisicotermijn van 180 dagen, naast de al bestaande 30, 60, 90, 365 en 730 dagen. De adviseur kan dan naast online berekenen, offreren en aanvragen in de Adviseursmodule ook online muteren. De polisgegevens worden automatisch geladen en hij ziet direct wat de gevolgen zijn voor de premie. Eerder dit jaar gaf bestuursvoorzitter Michel Lamie op amweb al aan dat er nog betere ondersteuning voor adviseurs zouden komen.

Meer verkoopkracht
Directeur Commercie Bernardo Walta is trots op de aanpassingen. “Wij boden altijd al belangrijke voordelen. De ondernemer weet bijvoorbeeld exact hoe hoog de uitkering is, bij elk arbeidsongeschiktheidspercentage. Het feitelijk inkomen op dat moment is daarop niet van invloed. Ook heeft hij recht op een jaarlijkse kosteloze medische check, kosteloze personal coaching en persoonlijke begeleiding bij re-integratie. De nieuwe pluspunten komen daar nog eens bij, waardoor het product nu nóg meer verkoopkracht heeft.”

Reageer op dit artikel