nieuws

VNAB: ‘Risicoanalyse enige echte nieuwe product’

Schade 4165

VNAB: ‘Risicoanalyse enige echte nieuwe product’

Het in kaart brengen, analyseren en voorspellen van complexe risico’s wordt de belangrijkste activiteit van verzekeraars en makelaars. Het enige echte nieuwe product wordt risicoanalyse. De rol van de makelaar gaat verregaand veranderen.

Dit schrijft de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) in het boek ‘Zekere Zaken Mijlpalen uit de geschiedenis van de coassurantiemarkt’ dat vanmiddag gepresenteerd werd bij de officiële opening van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum in Rotterdam.

De VNAB verwacht dat traditionele verzekeringsproducten zullen verdwijnen en dat ook de rol van verzekeraar en makelaar zullen veranderen. “Advisering over risico’s en het voorkomen van risico’s wordt veel belangrijker. Wie gaat dat de klant vertellen? De makelaar, de verzekeraar? Wie gaat risicobeheer van de klant op zich nemen? De klant zelf, de verzekeraar, de makelaar? Wint de partij die de meeste waarde toevoegt de slag om de klant? Of gaan verzekeraar en makelaar samen hun nieuwe rol bepalen? Allemaal vragen waar nog geen antwoord op is”, schrijft de VNAB.

Blik op de toekomst
In het boek wordt teruggeblikt, maar hoofdstuk 7 is gewijd aan de toekomst. Welke trends komen er aan of zijn er al en hoe ga je daar mee om. Zo wordt het met de grootschalige introductie van sensoren mogelijk om per klant, bedrijf, industrieterrein, mogelijk zelfs per bedrijfssector data te verzamelen over alle technische aspecten van bedrijfsvoering. Wanneer er voldoende data zijn (big data) wordt het mogelijk om per klant zeer gedetailleerde en betrouwbare risicoprofielen op te stellen. De VNAB verwacht dat verzekeringen een tool worden voor de preventie van schade en aansprakelijkheid. “De verzekeraar zal gaan meepraten over de inrichting van de bedrijfsvoering.” De VNAB verwacht zelfs dat zoiets als brandschade zal verdwijnen. “Met scherpe monitoring, vroegtijdige alarmering in combinatie met goedkoop herbouwen door 3D-printing kan de brandverzekering verdwijnen en zou brandschade als een overkomelijk (klein) eigen risico van de onderneming beschouwd kunnen worden. Wil de makelaar hierin een rol blijven spelen dan moet hij zich ontwikkelen tot een hoogwaardige risicoadviseur die klant en verzekeraar meerwaarde kan bieden.”

Cybercrime
Volgens de VNAB gaat het straks niet meer om de betrouwbaarheid van de makelaar of de verzekeraar, maar om de betrouwbaarheid en robuustheid van de systemen. Cybercrime is dan ook één van de onderwerpen waar nadrukkelijk gekeken wordt. Volgens de VNAB een complex onderwerp met een accumulatie van effecten, dat nog niet te overzien is.

Efficiënter werken
De verwachting is dat standaard werkzaamheden in hoge mate geautomatiseerd zullen worden. Voor de bovenkant van de markt zal dit minder ingrijpend zijn dan voor de onderkant. “Voor MKB en zzp’ers zullen compleet algoritme gestuurde standaardproducten op basis van big data geïntroduceerd worden. Dat betekent dat daar veel werk door en contact met mensen zal verdwijnen en dat de kleine klant in toenemende mate beheerder van zijn eigen verzekeringsproduct wordt. Of dat ook voor grote klanten gaat gebeuren is de vraag.” Volgens de VNAB is wel iedereen het erover eens dat het efficiënter maken van het werk een belangrijke opdracht aan de branche is. Dat bevordert een transparante prijs en kan bij het effectief verminderen van te verzekeren risico’s de inkomstendaling van verzekeraars opvangen. Om de kosten terug te dringen is een proactieve houding nodig in slim automatiseren, het ontwikkelen van vertrouwenwekkende systemen en databeheer en het omarmen van nieuwe technologie om de risico’s goed in te schatten.”

Klaar voor toekomst
De VNAB stelt zich ook de vraag of verzekeraars en makelaars klaar zijn voor de toekomst. Zij ziet in ieder geval voor zichzelf een aantal duidelijke opdrachten. “Bevorder dat het werk de hele keen efficiënter wordt. Zorg ervoor dat iedereen dezelfde spelregels volgt en dat er geen concurrentie op compliance ontstaat. Werk aan een open, diverse en professionele markt die zich blijft ontwikkelen. Zodat de coassurantiemarkt een aantrekkelijke, innovatieve en dynamische markt wordt en blijft.”

Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met dr. Sabine Go, prof. dr. Karel Davids en Timon Schultz MA van de Vrije Universiteit in Amsterdam en met Huub Eggen, wetenschapscommunicator. De Stichting Assurantiebeurs Amsterdam heeft de financiering van het boek mede mogelijk gemaakt.

Reageer op dit artikel