nieuws

Meijers geeft klanten digitaal toegang

Schade 1640

Meijers geeft klanten digitaal toegang

De in Amstelveen gevestigde Register-Makelaar in Assurantiën Meijers geeft vanaf nu klanten online toegang tot hun gegevens via ‘Mijn Meijers’. Op dit moment draait een proef met vijftien klanten.

“De wereld om ons heen verandert. Communicatie versnelt, zowel intern als extern. We schakelen sneller met elkaar, wisselen makkelijker informatie uit en werken daardoor efficiënter. Als Meijers zijn we volop met deze ontwikkeling bezig en gaan we de komende jaren meer diensten online aanbieden.”

Midoffice
Met de nieuwe midoffice die Meijers aanbiedt aan haar klanten, kunnen zij hun polisoverzicht bekijken, bezoekverslagen bekijken met de bijbehorende openstaande acties, schades inzien en status ervan bekijken. Klanten kunnen documenten uploaden zoals foto’s, rapporten et cetera. Er kunnen autoschades gemeld worden, persoonlijke gegevens kunnen ingezien worden en wijzigingen kunnen worden doorgegeven en men heeft een quick view van alle polissen en schades. In fase 2 komen schade aangifte formulieren beschikbaar. Via relevante vragen kunnen klanten dan ingewikkelde schades melden. Op dit moment moet dat nog via telefoon of mail. In fase 3 wordt het mogelijk om via het portaal na-verrekeningen te doen.

Nieuwe huisstijl
Om de nieuwe koers kracht bij te zetten, introduceert Meijers ook een nieuwe huisstijl die “past bij onze ambities voor de toekomst”. Meijers zegt zich te willen positioneren als professioneel, eigentijds, persoonlijk, warm en betrokken en als bedrijf dat zijn klanten continuïteit, rust en zekerheid biedt. “We ambiëren de beste te zijn in ons vakgebied en daarnaast een aantrekkelijke werkgever te zijn, ook voor jong talent. Zaken die in de nieuwe huisstijl en ‘tone of voice’ tot uiting komen.”

Reageer op dit artikel