nieuws

Dijsselbloem: weinig ruimte voor soepeler regime kleine verzekeraars

Schade

Dijsselbloem: weinig ruimte voor soepeler regime kleine verzekeraars

Minister Dijsselbloem (Financiën) ziet weinig mogelijkheden om de toezichtseisen voor kleine onderlinge verzekeraars te versoepelen. Hij antwoordt dat op Kamervragen over de liquidatie van Onderlinge Hagel.

De Zeeuwse maatschappij heft zichzelf op en stelt dat de DNB-eisen aan het bestuur van de onderlinge te zwaar zijn: het bestuur kwam niet door de geschiktheidstoets. Aukje de Vries (VVD) stelde er in januari Kamervragen over. Dijsselbloem wijst erop dat voor kleine verzekeraars het aangepaste Solvency II Basic geldt. “Ik heb geen aanwijzing dat DNB kleine verzekeraars of deze verzekeraar in het bijzonder onnodig streng behandelt. Alle bestuurders van verzekeraars worden getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid.” Bij die toetsing wordt rekening gehouden met aard, omvang en complexiteit van een onderneming. “De geschiktheidseisen worden dus proportioneel toegepast. Van de bestuursleden wordt bijvoorbeeld kennis verwacht van het nieuwe Solvency II Basic-toetsingskader en die kennis gaat duidelijk minder ver dan de kennis die van een Solvency II-verzekeraar wordt verwacht. De betrouwbaarheidstoets maakt geen onderscheid tussen grote en kleine verzekeraars. De betrouwbaarheid van bestuurders dient in alle gevallen buiten twijfel te staan.”

Herverzekering
Het volledig herverzekeren van het risico bij één verzekeraar is een financieel risico, schrijft de minister, ook als die verzekeraar Achmea is. “Indien de verzekeraar zijn risico’s bij slechts één herverzekeraar heeft ondergebracht, is de kans groot dat ook de verzekeraar failliet gaat ingeval de herverzekeraar failliet gaat. In het verleden heeft dit tot problemen geleid. Solvency II ontmoedigt dan ook het herverzekeren bij slechts één herverzekeraar.” Onderlinge Hagel valt bovendien niet binnen de vrijstellingsgrenzen van € 12.500 per potentieel schadegeval.

Morgelijkheden beperkt
Dijsselbloem heeft eerder aangekondigd te kijken of er mogelijkheden zijn om de toezichtsdruk te verminderen, maar “in overleg met DNB is gekeken naar bestuurderstoetsingen, kapitaal en rapportagekader; hierbij is gebleken dat mogelijkheden voor een verdere proportionele aanpak beperkt zijn”. Hij verwijst ook naar de consultatie over de nieuwe toezichtseisen: “Over de kapitaaleisen zijn van deze schadeverzekeraars geen klachten ontvangen, dit in tegenstelling tot natura-uitvaartverzekeraars die opmerkingen hebben gemaakt over de risicomarge. Voor die risicomarge wordt op dit moment samen met DNB gewerkt aan een aanpak, waardoor de kapitaaleis voor deze verzekeraars mogelijk lager zal uitvallen.” In 2018 volgt een evaluatie van het Solvency II-regime. “Dan wordt bezien waar verbeteringen en eventuele vereenvoudigingen mogelijk zijn.”

Reageer op dit artikel