nieuws

CBS: Maar 20% van de zzp’ers heeft een AOV

Schade

CBS: Maar 20% van de zzp’ers heeft een AOV

Van de 800.000 zzp’ers in Nederland, met een hoofdinkomen uit ondernemerschap, heeft slechts 20% een AOV, meldt het CBS. Dat percentage vertoont de laatste jaren een alsmaar dalende trend.

De bereidheid om te verzekeren is het grootst in de bouw, waar de risico’s ook relatief hoog zijn. Bijna 40% heeft daar een AOV. Ook in de landbouw, bosbouw en visserij en de financiële dienstverlening ligt de verzekeringsbereidheid hoger. Het tegenovergestelde geldt voor handel, vervoer en horeca en cultuur, recreatie en overige diensten. Daarnaast zijn mannen vaker verzekerd dan vrouwen en zijn jongeren onder de 25 jaar minder bereid een AOV af te sluiten.

Een reden voor het lage percentage verzekerden geeft het CBS niet. Uit eerder onderzoek bleek dat het vooral de hoogte van de premie is die ondernemers afschrikt.

Reageer op dit artikel