nieuws

Allianz: ‘Toenemende verstrengeling van supply chains zorgen voor grotere schade’

Schade

Allianz: ‘Toenemende verstrengeling van supply chains zorgen voor grotere schade’

Toenemende verstrengeling van wereldwijde supply chains van bedrijven draagt bij aan groei in risico’s en schades op het gebied van bedrijfsstilstand: Business Interruption (BI). De minder voor de hand liggende economische impact van de bedrijfsschade is vaak veel groter dan de fysieke schade zelf en betekent in een meer verstrengelde wereldeconomie een groeiend risico voor het bedrijfsleven. Dat is één van de conclusies in het nieuwe ‘Global Claims Review 2015’ rapport van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

In het nieuwe rapport heeft Allianz meer dan 1.800 grote BI-claims in 68 landen geanalyseerd in de periode 2010-2014. Daaruit bleek dat de gemiddelde schadeclaim door bedrijfsstilstand ruim € 2 mln is. “Dit ligt 36% hoger dan de daarmee gepaard gaande brandschade die gemiddeld op € 1.6 mln ligt. Bedrijfsstilstand heeft op dit moment een veel groter aandeel in het schadetotaal dan tien jaar geleden”, aldus de verzekeraar. Zowel de ernst als de frequentie van bedrijfsstiltandclaims neemt volgens Allianz toe, terwijl het meestal wordt veroorzaakt door een menselijke fout of technisch mankement.

Menselijke factoren
Volgens de analyse van AGCS wordt het merendeel van de BI-claims (88%) veroorzaakt door technische of menselijke factoren en niet door natuurrampen. De top tien oorzaken van BI-schades, gebaseerd op waarde, telt zelfs meer dan 90% van zulke claims waarbij brand en explosie de voornaamste oorzaak zijn met 59% van alle BI-claims wereldwijd (78% in Europa en zelfs 88% in Nederland). Elk geanalyseerd incident met brand en explosie kost gemiddeld alleen al aan BI-schades € 1,7 mln. “Deze groei in bedrijfsstiltandclaims wordt gevoed door de toenemende afhankelijk tussen bedrijven, de wereldwijde supply chains en de optimalisatie van productieprocessen. Waar in het verleden een grote brand of explosie slechts één of twee bedrijven trof, kan dit vandaag de dag meerdere bedrijven treffen of wereldwijd zelfs een hele sector”, verklaart Chris Fischer Hirs, CEO van AGCS.

Blinde vlek
De verzekeraar stelt dat wederzijdse afhankelijkheid tussen leveranciers een blinde vlek kan zijn en dat veel bedrijven nog steeds in grote mate afhankelijk zijn van één enkele toeleverancier. “Bedrijfscontinuatieplanning zou niet alleen onderdeel moeten zijn van het eigen supply chain risicomanagement, maar tevens worden uitgerold naar alle kritieke toeleveranciers”, aldus AGCS. Volgens de verzekeraar zetten steeds meer bedrijven stappen om de ketenrisico’s te verminderen. “We zien dat veel globaal opererende bedrijven snel volwassen worden op het gebied van BI en supply chain management en risicobewustzijn, maar er is nog ruimte voor verbetering”, zegt Michael Bruch, Emerging Risks Specialist bij AGCS.

Reageer op dit artikel