nieuws

Verbond: Piek in aanrijdingen ‘zwakke’ verkeersdeelnemers

Schade

Waar het totaal aantal aanrijdingen in het verkeer daalt, geldt dat niet voor aanrijdingen van auto’s met fietsers en voetgangers. Dat aantal particuliere claims steeg van bijna 9.700 in 2010 naar 10.400 in 2014. Dit blijkt uit de eerste Risicomonitor Verkeer van het Verbond van Verzekeraars.

Verbond: Piek in aanrijdingen ‘zwakke’ verkeersdeelnemers

Het Verbond constateert een opvallende piek in het aantal aanrijdingen met ‘zwakke’ verkeersdeelnemers vlak na de zomervakantie, als kinderen (voor het eerst) weer naar school gaan. Waren er vorig jaar gemiddeld wekelijks zo’n 200 aanrijdingen met fietsers en voetgangers, in de weken na de zomervakantie stijgt dat naar 250-280 ongelukken wekelijks. Ook na andere vakanties, zoals voorjaar, mei, najaar en Kerst, zijn er pieken, maar die zijn kleiner en duren beduidend korter dan de piek van zes weken na de zomervakantie. Het Verbond vindt dat de aandacht voor deze groep verkeersdeelnemers – en zeker schoolgaande jongeren – moet worden vergroot en verkeersveiligheidscampagnes geïntensiveerd.

Analyse
Het Verbond heeft een analyse gemaakt van miljoenen schadeclaims die (auto)verzekeraars de afgelopen vijf jaar hebben geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Voor de analyse is nadrukkelijk gekeken naar aanrijdingen, dus geen schades zoals ruitbreuk of autoschades door natuurgeweld, vuurwerk en vandalisme. Ongevallen met leaseauto’s, die vaak op één wagenparkadres staan, zijn niet meegenomen om een eerlijke vergelijking te kunnen maken. Uit de analyse blijkt dat het aantal schadeclaims in 2013 nog uitkwam op 483.000 en in 2014 gedaald is naar 462.000.

Spitszon funest
Een laagstaande zon tijdens de ochtend- en avondspits leidt tot een forse toename van het aantal auto-ongelukken.In de ochtendspits leidt spitszon tot twintig procent meer aanrijdingen, vooral tussen auto’s, wat neerkomt op circa vijfhonderd extra aanrijdingen. Tijdens een avondspitszon blijkt uit de cijfers vooral een toename van het aantal ongevallen op provinciale en gemeentelijke wegen. Ook zijn er dan meer aanrijdingen met voetgangers en fietsers (zeventien procent) en dieren (zeven procent).

Grote regionale verschillen
Het aantal verkeersclaims verschilt nogal per provincie. In Groningen dienden verzekerden vorig jaar de minste claims in (20,3 per 1.000 personen), maar steeg dat aantal ten opzichte van 2013 wel, net als in Drenthe, tegen de landelijke trend in. De provincie Zuid-Holland liet de sterkste daling zien (min acht procent naar 27,4 claims per 1.000 personen). In Noord-Brabant (33,9) en Limburg (32,7) noteerden verzekeraars de meeste schadeclaims na aanrijdingen.

Veiligheid
Verzekeraars kunnen met hun kennis van risico’s en preventie bijdragen aan een veiligere samenleving, zeker in samenwerking met andere partijen. Het Verbond sluit daarom met overheid, maatschappelijke organisaties en marktpartijen Safety Deals die de veiligheid op de weg en de veiligheid in en om het huis verbeteren.

Reageer op dit artikel