nieuws

Van Ameyde: ‘De millennials komen eraan’

Schade

Van Ameyde: ‘De millennials komen eraan’

Van Ameyde schetst in de whitepaper ‘Visie op schade’ een beeld van het nieuwe verzekeren, de vierde industriële revolutie, de millennials en wat een en ander betekent voor de gevestigde orde en het traditionele intermediair. 

“De technologisch gedreven vernieuwing dendert maar door. Klanten verwachten eenzelfde hoogtechnologische en klantvriendelijke ervaring voor wat betreft verzekeringen als zij gewend zijn in andere aspecten van hun dagelijks leven. De kloof tussen verzekeraars en hun klanten is niet nieuw, maar hij lijkt steeds groter te worden”, zo schrijft Van Ameyde.

Vier rollen
Van Ameyde schetst vier rollen voor verzekeraars. Die van bruggenbouwer, white label-fabriek, partner in vernieuwende dienstverlener of als beheerder van restrisico’s. De conclusie is wel dat de kloof tussen traditionele aanbieders van verzekeringsproducten en de digitaal ingestelde consument niet snel gedicht zal worden.

Rol intermediair
Van Ameyde verwacht dat er altijd een markt voor persoonlijk advies zal blijven bestaan. “Maar het wegvallen van beloningsstructuren dwingt het intermediair om verder te kijken. Hert vervagen van branchegrenzen biedt daarbij kansen. Het intermediair kan zijn rol verbreden naar financieel geweten en lifecoach voor de klant.” Een alternatief is om zich te specialiseren in een segment of niche. Dat vraagt echter wel om schaalvergroting om rendabel te kunnen draaien.

Innovatieplatform
Van Ameyde heeft in aanvulling op de whitepaper een online innovatieplatform ontwikkeld. Op dit platform zullen actuele ontwikkelingen rondom dit thema te lezen zijn en verschillende visies en ideeën bij elkaar worden gebracht.

Reageer op dit artikel