nieuws

AFM: Niet genoeg zelfkritiek bij ontwikkeling aanvullende zorgverzekering

Schade

AFM: Niet genoeg zelfkritiek bij ontwikkeling aanvullende zorgverzekering

Het productontwikkelings- en reviewproces van aanvullende zorgverzekeringen verloopt steeds beter. Dat concludeert de AFM in een onderzoek onder zes zorgverzekeraars. Punt van aandacht: er zou iets meer zelfkritisch vermogen kunnen zijn.

De toezichthouder deed dit jaar onderzoek naar het productontwikkelings- en reviewproces als het om aanvullende zorgverzekeringen gaat. Daaruit ontstond een positieve indruk: ” Over het algemeen hebben we een gedetailleerd proces gezien met duidelijk belegde verantwoordelijkheden dat prominent is ingebed in de organisatie. Daarnaast constateren wij bij alle zorgverzekeraars dat de processen onderdeel uitmaken van een planningscyclus en dat een tijdige evaluatie van producten en processen wordt geborgd. Ook ziet de AFM bij alle zorgverzekeraars in de processen voldoende aansluiting op andere processen in de keten van het product (zoals de klachtenprocedures)”, schrijft de AFM.

Wat nog ontbreekt bij de zorgverzekeraars is het vermogen om zelfkritisch te kijken naar zowel het proces als de uitwerking daarvan. Daar wordt de klant soms de dupe van: “Wanneer tijdens de productontwikkeling en de evaluatie van de processen en bestaande producten onvoldoende kritisch wordt gekeken naar de uitwerking van productkenmerken voor de consument leidt dit vaker tot onwenselijke productkenmerken.”

Aandachtspunten
De AFM distilleerde uit het onderzoek vier aandachtspunten waar zorgverzekeraars aan zouden moeten werken. Het productaanbod zou ten eerste overzichtelijker moeten zijn. Een groot aantal verschillende aanvullende verzekeringen zijn in de dekking weinig onderscheidend. Als tweede punt zoekt de AFM naar behoeftebepaling. Verzekeraars moeten duidelijk aangeven in welk opzicht het product voldoet aan wensen van de klant.

Ten derde wil de AFM dat er goed wordt gekeken naar het dekken van (nagenoeg) zekere voorvallen. Als voorbeeld wordt de bril-/lensdekking genoemd. Klanten weten vooraf vaak al of ze hier wel of geen gebruik van maken en kiezen voor polissen waarvan ze vooraf weten of ze de dekking nodig hebben of niet. Daardoor ontstaat een hogere schadelast voor de verzekeraar en dat leidt weer tot een hogere premie.

Snipperdekkingen
Het vierde aandachtspunt is ‘snipperdekkingen’. In de woorden van de toezichthouder: “De AFM ziet een grote diversiteit aan dekkingen en vergoedingsmethodieken. Hierbij bestaat er ook een spanning tussen het enerzijds betaalbaar houden van een dekking (en veelzijdigheid van het aanbod) en het niet te ver uithollen van een dekking anderzijds. De AFM is van mening dat het opnemen van een dekking met een te lage vergoeding (‘snipperdekking’) in de aanvullende zorgverzekering niet wenselijk is voor de consument.” Op dit moment komen snipperdekkingen nog weinig voor, maar de AFM wil voorkomen dat dit in de toekomst alsnog gaat gebeuren.

Reageer op dit artikel