nieuws

Verbond: ‘Communicatie contra-expertise verbeteren’

Schade

Verbond: ‘Communicatie contra-expertise verbeteren’

De uitzending van RadarTV maandagavond over het onderwerp contra-expertise is voor het Verbond van Verzekeraars aanleiding om het onderwerp opnieuw onder de aandacht te brengen en de communicatie hierover te verbeteren.

“Uit de uitzending blijkt dat bij een deel van de klanten onduidelijkheid bestaat over het recht op contra-expertise en het proces van schadeafhandeling. De communicatie hierover moeten we dus verbeteren”, aldus het Verbond in een statement.

Rechten
RadarTV besteedde in de uitzending aandacht aan het feit dat consumenten niet altijd weten dat ze recht hebben op contra-expertise en dat de polisvoorwaarden van de verzekeraars hierover niet altijd even duidelijk zijn. “Vaak is in de polisvoorwaarden opgenomen dat de kosten die voor contra-expertise vergoed zullen worden gemaximeerd zijn; de kosten mogen maximaal zo hoog zijn als de kosten voor de verzekeringsexpert, alle kosten die hierboven uit komen zouden voor rekening van de verzekerde zijn”, aldus het programma. Volgens Anton Rietveld, oprichter van het meldpunt Verzekeringsklachten.nl, is deze zinsnede in de polisvoorwaarden dus onjuist. “De Wet schrijft voor dat de verzekering verantwoordelijk is voor alle gemaakte redelijke kosten die bij vaststelling van de schade aan de orde zijn, en dus zou de verzekeraar de kosten voor contra-expertise in zijn geheel moeten betalen.”

Maximering
Doordat veel verzekeraars toch een maximering van deze kosten hanteren in hun polisvoorwaarden, zien verzekerden door de onzekerheid over eventuele extra kosten eerder af van het inschakelen van een contra-expert. Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat verzekeraars inderdaad de kosten voor contra-expertise in zijn geheel moeten betalen, maar alleen als de contra-expert de schade daadwerkelijk hoger inschat dan de verzekeraar dit had gedaan. Dit moet ook door een derde, onafhankelijke partij worden goedgekeurd.

Reactie
“Bij grote schades zijn er verzekeraars die actief aandringen op het inschakelen van een contra-expert als extra steun voor de klant. In die situaties waarin door de contra-expert een ander licht op de schadeomvang ontstaat en deze aldus wordt vastgesteld, is de verzekeraar wettelijk verplicht deze naar redelijkheid gemaakte expertisekosten te vergoeden. Dat is ook een van de redenen waarom een verzekeraar zijn of haar klant altijd meteen zal willen helpen met een goede afwikkeling van de schade”, aldus het Verbond. De brancheorganisatie benadrukt ook dat een verzekeraar de plicht heeft altijd kritisch naar schadeoorzaak en -omvang te kijken in kader van fraudebestrijding en beheersing van kosten.

Reageer op dit artikel