nieuws

Zorgwijzer.nl verwacht 1,4 miljoen overstappers zorgverzekering in 2016

Schade

Zorgwijzer.nl verwacht 1,4 miljoen overstappers zorgverzekering in 2016

Ongeveer 1,4 miljoen Nederlanders zouden van plan zijn om te veranderen van zorgverzekering. Dat blijkt uit een peiling van Zorgwijzer.nl onder 1143 respondenten. Als de peiling klopt dan zouden er 200.000 meer overstappers zijn dan vorig jaar.

Uit de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015 van de Nationale Zorgautoriteit (NZa) komen verschillende redenen naar voren waarom mensen overstappen. Zo zou bijna een kwart een nieuwe zorgverzekering willen vanwege een lagere premie. Bijna 15% wil overstappen om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering bij een andere verzekeraar. Ook verwacht 14% van de verzekerden dat hun zorggebruik zal veranderen en wil daarom een andere zorgverzekering. Vorig jaar bespaarden de overstappers gemiddeld € 56 per persoon, wat neerkomt op een totale besparing van € 69 mln.

De verwachting is dat de premiebetaler dit jaar vooral afhankelijk is van de financiële reserves die de zorgverzekeraar in kas heeft om de premie binnen de perken te houden. Daarin zit tussen verzekeraars onderling veel verschil.

Reageer op dit artikel