nieuws

Univé krijgt Raad van Commissarissen

Schade

Univé krijgt Raad van Commissarissen

Naast een Raad van Bestuur heeft Univé nu ook een Raad van Commissarissen. De RvC houdt toezicht op het dagelijkse beleid en bestaat uit vier personen. Voorzitter is Cors Hage en bestaat verder uit Marianne Tijssen en Roel van Dijk. Een vierde gegadigde wordt gezocht. 

Univé heeft bij de ontvlechting van UVIT (Univé, VGZ en IZA-Trias) in 2012 gekozen voor een one-tier board. Deze ontvlechting gaf aanleiding tot talrijke werkzaamheden die erop waren gericht de Coöperatie zelfstandig te laten opereren. “De keuze voor het meer gangbare bestuursmodel, met een Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, is een logische stap. Bovendien zijn op Univé de regels van het zogeheten structuurregime van toepassing, wat verplicht tot de inrichting van een Raad van Commissarissen”, aldus Univé.

Nieuw bestuursmodel
De ondernemingsraad van de Coöperatie heeft op 16 juli 2015 positief advies uitgebracht ten aanzien van de overgang naar het nieuwe bestuursmodel. De Ledenraad heeft tijdens een ingelaste ledenraadsvergadering de wijziging goedgekeurd. Voor deze wijziging zijn ook de statuten aangepast. De overgang gaat niet gepaard met personele veranderingen. De Raad van Bestuur bestaat uit Joost Heideman en Herman Hein Roozen.

 

Reageer op dit artikel