nieuws

PwC: ‘Nederlandse verzekeraars laten cybermarkt onbenut’

Schade

PwC: ‘Nederlandse verzekeraars laten cybermarkt onbenut’

Nederlandse verzekeraars zouden te weinig inspelen op het verzekeren van cybercrime. Een onbenutte kans, stelt accountants- en adviesbureau PwC in een rapport. De wereldwijde markt voor cyberverzekeringen zal groeien van $2,5 mld aan jaarlijkse premies in 2015 naar $ 7,5 mld in 2020. “Cyberpolissen bieden volop kansen voor omzetgroei, maar dan moeten verzekeraars wel het scepticisme over de waarde van deze polissen wegnemen”, waarschuwt PwC in het rapport.

Volgens het accountantsbureau zijn er steeds meer bedrijven die zich zorgen maken over de financiële risico’s van cybercrime. Uit het onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de bestuurders cyberaanvallen als gevaar voor hun onderneming ziet. “Toch laten verzekeraars het marktpotentieel nog onbenut. Er zijn dus volop groeikansen. Nederlandse bedrijven scoren bijzonder laag als het gaat om het verzekeren van cyberrisico’s. In Europa steeg het aantal bedrijven met een cyberverzekering het afgelopen jaar van 45% naar 51%. In Nederland ligt het percentage slechts op 30%”, schrijft PwC.

Disruptieve spelers
Nederlandse verzekeraars zouden zich nu nog te veel laten afschrikken door de complexe vraagstukken die cyberverzekeringen met zich meebrengen. Zo is bijvoorbeeld de materiële schade van een cyberincident vaak moeilijk vast te stellen. Verzekeraars zouden, volgens PwC, meer aandacht moeten geven aan diepgaande risico-analyses om dit probleem te verhelpen. Bovendien zouden toezichthouders en regelgevers sceptisch kijken naar de verzekeringsproducten met onduidelijke polisvoorwaarden. Bas van de Pas, verantwoordelijk voor de verzekeringssector bij PwC, waarschuwt dat verzekeraars niet te lang moeten wachten met productinnovatie. “Anders ontstaat er een groot risico dat ze uit de markt worden gedrukt of overbodig gemaakt worden door disruptieve spelers met aantrekkelijke premies en voorwaarden”, zegt Van de Pas.

Te lage uitkering
Volgens PwC hanteren veel verzekeraars lagere uitkeringslimieten dan de klanten wensen. “De geschiedenis leert dat de schade als gevolg van digitale aanvallen flink kan oplopen tot tientallen miljoenen euro’s”, zegt cyber-securityspecialist Bram van Tiel van PwC. “De rekensom is snel gemaakt, uitgaande van het feit dat de gemiddelde kosten per gecompromitteerd datarecord op dit moment al snel $ 180 bedragen.” Een ander risico, volgens Van Tiel, is dat verzekeraars zelf ook gevoelig zijn voor cyberrisico’s. “Wie succesvol wil zijn in de markt voor cyberverzekeringen zal zelf ook zijn zaakjes goed op orde moeten hebben, want het is extreem moeilijk om je merkreputatie te herstellen na een groot cyberincident”, waarschuwt Van Tiel.

PwC adviseert verzekeraars, herverzekeraars en brokers dan ook om actief de cybermarkt te benaderen. De organisatie stelt onder andere voor dat verzekeraars samenwerkingsverbanden sluiten met technologie- en cyber-intelligencebedrijven. “Bovendien moet ook de polisdekking afhankelijk worden gemaakt van goede risico-analyses en moeten er duidelijk afspraken worden gemaakt met verzekerden”, aldus PwC.

Reageer op dit artikel