nieuws

Zorgverzekeraars zijn klaar voor Solvency II

Schade

Zorgverzekeraars zijn klaar voor Solvency II

Zorgverzekeraars hebben voldoende kapitaalbuffers opgebouwd om klaar te zijn voor Solvency II. DNB heeft geconcludeerd dat de verzekeraars genoeg vet op de botten hebben voor het nieuwe kapitaalregime.

DNB geeft een extra pluim aan de zorgverzekeraars omdat niet alleen de wettelijke eisen zijn gehaald, maar ook de eigen streefnormen. Zorgverzekeraars zijn in aanloop naar Solvency II volop bezig met het aanscherpen van hun kapitaalbeleid. Eind 2014 ontving DNB risicobeoordelingen van de verzekeraars op basis van het nieuwe toezichtraamwerk.

Op de premies hebben de extra buffers geen invloed. De reserves zijn aangewend om de premies op hetzelfde niveau te houden. De toezichthouder schrijft: “Gegeven het verplichte karakter van de basisverzekering zullen zorgverzekeraars bij het bepalen van de hoogte van de veiligheidsmarge een afweging moeten maken tussen prudentieel en maatschappelijk belang. Dit wordt door zorgverzekeraars in hun risicobeoordeling ook aangegeven. De afgelopen twee jaar hebben zij een deel van het aanwezige kapitaal ingezet voor premiestabilisatie.”

Reageer op dit artikel