nieuws

Zevenwouden sluit 2014 positief af

Schade

Zevenwouden sluit 2014 positief af

De Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden boekte over 2014 een positief resultaat van € 5,4 (-3,3) mln. Het sterk verbeterde resultaat is vooral toe te schrijven aan incidentele beleggingsopbrengsten.

Het jaar 2014 was het eerste volledige boekjaar waarin de maatschappij vanuit haar nieuwe serviceconcept heeft geopereerd. Onder de merknaam ‘Noorderlinge’, een samenwerking met het professionele intermediair, wordt een compleet pakket schadeverzekeringen aangeboden.

In beweging
Volgens de regionale verzekeraar blijft de Nederlandse schademarkt sterk in beweging en zal Zevenwouden moeten blijven anticiperen op toenemende regelgeving, concurrentie- en prijsdruk. Het bruto premie inkomen steeg met een half procent naar € 17,8 (17,7) mln. De bruto schaderatio daalde met ruim 50% naar 37,85% (80,50%). Bij de verzekeraar werken 35 fte.

Reageer op dit artikel