nieuws

Budgetpolishouders willen niet switchen

Schade

Budgetpolishouders willen niet switchen

Slechts 3% van de Achmea-verzekerden die begin dit jaar een budgetpolis hadden gesloten bij Zilveren Kruis, heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te switchen naar een andere basisverzekering van de zorgverzekeraar. Dit schrijft minister Schipper (VWS) in antwoord op kamervragen van Leijten (SP) en Van Gerven (SP).

Leijten en Van Gerven hadden de minister vragen gesteld over het mogelijk onbewust aangaan van een budgetpolis en de niet te voorzien gevolgen daarvan. De minister zegt dat de berichtgeving in het AD klopt dat duizenden mensen met een budgetpolis gemiddeld € 450 aan eigen betalingen hebben gehad. Zij stelt wel dat het aantal verzekerden dat in 2014 met eigen betalingen te maken had, vrij beperkt was: 0,5% van de verzekerden met een naturapolis en 4% met een budgetpolis. “Voor de personen die wel te maken hadden met eigen betalingen is de omvang van deze eigen betalingen substantieel” aldus de minister.

Zorgplicht
Verder stelt de  minister dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben. “Dat betekent dat als iemand ziekenhuiszorg nodig heeft de zorgverzekeraar die zorg moeten leveren. Als een verzekerde een naturapolis of budgetpolis heeft kan het zo zijn dat die zorg niet bij alle ziekenhuizen is ingekocht voor de betreffende polis. Zorgverzekeraars zijn verplicht om hun verzekerden goed te informeren over welke zorgaanbod gecontracteerd is voor een polis en welke vergoedingen betaald worden voor zorgaanbod dat niet gecontracteerd is”, aldus de minister. “Het is van belang dat verzekerden zich zelf ook goed informeren over wat wel en niet vergoed wordt bij een polis die zij afsluiten. Verzekerden moeten zelf de afweging maken voor welke polis zij kiezen en om wel of geen gebruik te maken van het zorgaanbod dat voor hun polis gecontracteerd is. Om de transparantie voor verzekerden verder te verbeteren heb ik in mijn brief ‘Kwaliteit loont’ (Kamerstukken 2014-2015, 31765, nr. 116) nadere maatregelen aangekondigd.”

Maatregelen
De zorgverzekeraars hebben in het actieplan van Zorgverzekeraars Nederland ook maatregelen aangekondigd om te komen tot meer duidelijkheid over de inhoud van de polissen. Zo hebben de zorgverzekeraars afgesproken om jaarlijks voor 19 november op hun website per polis duidelijk te maken wat de polisvoorwaarden zijn en welke zorg voor de desbetreffende polis is gecontracteerd en om verzekerden door middel van een ‘bijsluiter’ te informeren over eventuele bijzondere/afwijkende voorwaarden van een polis.

 

Reageer op dit artikel