nieuws

Stichting CIS wil uit het fraudewiegje van schadeverzekeraars

Schade

Stichting CIS wil uit het fraudewiegje van schadeverzekeraars

Verzekeraars hebben de ultieme CRM-tool al in handen. Ze betalen er zelfs al voor, maar maken er nog te weinig gebruik van. Die tool is de databank van Stichting CIS en directeur Anne van Doorn (foto) gaat de verzekeraars, die bijna allemaal al deelnemer zijn, aanmoedigen actiever gebruik te laten maken van de beschikbare data. “De urgentie vanuit verzekeraars is niet zo hoog, terwijl dat wel zo zou moeten zijn.”

Stichting CIS bestaat 30 jaar in 2015, maar in plaats van het jubileum te vieren, begint Van Doorn aan een rondgang langs een groot aantal deelnemers, voornamelijk verzekeraars en gevolmachtigde agenten, om hen actiever gebruik te laten maken van de databank die de stichting biedt. Die wordt tot nu toe namelijk met name gebruikt door schadeverzekeraars, terwijl er volgens Van Doorn veel meer mogelijkheden in liggen voor andere takken van de branche.

De directeur zegt: “We zijn ooit geboren in het fraudewiegje bij schadeverzekeraars, van dat etiket zijn we nooit echt afgekomen. Fraude omvangt maar 0,13% van de 17 miljoen registraties die we kennen, verder bestaat de databank vooral uit registratie en reguliere claims. Acceptanten en claimbehandelaars van schadeverzekeraars maken veel gebruik van onze diensten. Maar misbruik bij Leven of Inkomen is vaak het tien of veertig keer zo groot als bij schade. Uitgerekend de branches met grote financiële belangen kan worden leveren weinig input aan de databank. De focus van het Verbond van Verzekeraars ligt nog altijd vooral op schade, maar de fraudeurs zijn vaak ‘multibranche’ en gaan waar het geld zit. Daarom moeten we meer kijken naar het klantgedrag in plaats van het product.”

Tegoedbon
Dat er nog zo’n groot onontgonnen gebied ligt voor CIS is voor Van Doorn ook reden om de hand in eigen boezem te steken. “Ik denk dat we onze sales nog niet goed doen. We zijn niet commercieel, maar hebben wel een keihard potentieel.” Ook de contacten met de deelnemers zijn nog een aandachtspunt, bij grote organisaties is het voor Van Doorn vaak behoorlijk zoeken met wie hij het beste om tafel kan gaan. “We gaan dit jaar een rondgang doen waarbij we de verzekeraars gaan verleiden met een tegoedbon. Die bijdrage betalen ze al, maar ze doen nog te weinig met de databank. Vaak weten we niet met wie binnen de bedrijven we het moeten bespreken. Het kan even duren voor je iemand te pakken hebt die het volledig snapt.”

Alzheimercafé
Van Doorn vindt dat de databank zijn werking intussen wel heeft bewezen bij de partijen die het wel intensief gebruiken. “De deelnemers verdienen overigens een applausje voor het accuraat invullen. Van alle verzoeken tot correctie of verwijdering leidt maar 1% tot actie. Het is geen black box waarin iedereen maar wat aanrommelt.” En schadeverzekeraars zeggen niet meer zonder de databank te kunnen, stelt Van Doorn. “Als de stekker eruit zou gaan, dan zitten verzekeraars direct in het Alzheimercafé. Mogelijkheden tot het verifiëren van de achtergrond van verzekerden zijn er dan niet meer. Een uitkomst voor kwaadwillenden, een ramp voor de premiebetaler.”

Druk
De directeur bespeurt dat het Verbond, CIS huist als huurder in het Haagse pand van de branchevereniging, aandacht gaat vragen voor de mogelijkheden voor het registreren vanuit andere branches, zoals Leven en Inkomen. “Verzekeraars hebben behoefte aan beleidsmatige kaders, voor ze tot registreren overgaan. In dat opzicht hebben we elkaar hard nodig om de achterban goed te bedienen. De urgentie vanuit verzekeraars is niet zo hoog, terwijl dat wel zo zou moeten zijn.”

Reageer op dit artikel