nieuws

Nieuw financieringsmodel voor De Letselschade Raad

Schade

Nieuw financieringsmodel voor De Letselschade Raad

In 2017 ontvangt De LetselschadeRaad geen subsidie meer van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Met een nieuw financieringsmodel gaat de Raad een groter beroep doen op marktpartijen. Dit model moet zich in 2015 bewijzen. Desondanks meent De Letselschade Raad dat enige vorm van subsidiëring door de overheid essentieel is voor zijn onafhankelijke positie en daarmee ook voor de  slagvaardigheid. 

De Letselschade Raad signaleert in zijn jaarverslag over 2014 positieve ontwikkelingen. Zo namen de contacten met de zorgsector toe. De activiteiten van de Raad op het gebied van normering vonden navolging bij marktpartijen. Ook betrok de Rijksoverheid de Raad bij de ontwikkeling van een relevant wetsvoorstel. De Raad constateert dat het draagvlak voor de activiteiten groeide. Binnen de letselschadebranche, in de rechtspraak, bij de overheid en in de politiek is sprake van een stijgende waardering. Bewindslieden en Kamerleden verwezen met regelmaat naar De Letselschade Raad als een gezaghebbend instituut.

Normering
Met de ontwikkeling van richtlijnen draagt de Raad bij aan normering van de schaderegeling. Inmiddels volgen marktpartijen het goede voorbeeld. Ze ontplooien zelf initiatieven en wenden zich dan tot De Letselschade Raad voor erkenning en inbedding. Zo presenteerde eind 2014 een breed samengestelde denktank een nieuw Rekenmodel Overlijdensschade. De Letselschade Raad stelde op basis daarvan de Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade. In februari 2015 trad de nieuwe richtlijn in werking.

 

 

Reageer op dit artikel