nieuws

Schippers: ‘Budgetpolis is eigen verantwoordelijkheid’

Schade

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt dat mensen met een budgetpolis een eigen verantwoordelijkheid hebben om zich op de hoogte te stellen van eventuele consequenties. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van Henk Krol (50PLUS). Hij vroeg daarin aandacht voor ouderen met een budgetpolis.

Schippers: ‘Budgetpolis is eigen verantwoordelijkheid’

Krol wees er in zijn vragen op dat deze ouderen hun medicijnen in de praktijk eigenlijk alleen nog maar via internet kunnen bestellen, terwijl uit onderzoek blijkt dat 600.000 ouderen niet op internet actief zijn. Krol schreef: “Deelt u de constatering dat dit een gevaarlijke ontwikkeling betreft voor ouderen of chronisch zieken die vanwege hun lage inkomen noodgedwongen een goedkope polis hebben afgesloten, die medicijnen nodig hebben en weinig mobiel zijn?”

Schippers is duidelijk in haar antwoord: “Nee, deze constatering deel ik niet. Ook mensen met een laag inkomen kunnen een gewone naturapolis afsluiten. Via de zorgtoeslag worden zij immers grotendeels gecompenseerd voor de kosten van de polis.” Schippers wijst er daarnaast fijntjes op dat veel budgetpolissen via internet worden afgesloten.

Twaalf budgetpolissen
Krol wilde ook weten of Schippers verzekeraars nogmaals gaat wijzen op het belang van duidelijke communicatie naar de cliënt. De minister: “Inmiddels zijn er twaalf budgetpolissen op de markt. Het is van belang dat verzekerden die kiezen voor een budgetpolis, zich op de hoogte stellen van eventuele consequenties. Daarnaast hebben zorgverzekeraars de verplichting verzekerden goed te informeren over hun polis. De NZa ziet hier op toe.”
Schippers benadrukt dat zij er al eerder op heeft gewezen dat de NZa extra onderzoek doet naar de budgetpolis in relatie tot de zorgplicht en in relatie tot het inkopen op kwaliteit of prijs. “De NZa verwacht de uitkomst van het onderzoek in het voorjaar van 2015 af te ronden. De NZa zal ook beoordelen of zorgverzekeraars de verzekerden voldoende informeren over de voor- en nadelen van een budgetpolis.”

Reageer op dit artikel