nieuws

Reorganiserend Univé wil zich omvormen naar een ‘verkooporganisatie’

Schade

Reorganiserend Univé wil zich omvormen naar een ‘verkooporganisatie’

Univé heeft 2014 afgesloten met een nettowinst van € 27 mln. Univé Groep ligt op schema met de vorig jaar aangekondigde reorganisatie en kromp van 854 naar 765 fte. De verzekeraar zegt de komende tijd toe te werken naar een omni-channelformule en staat voor de uitdaging om van het bedrijf meer een ‘verkooporganisatie’ te maken.

Op grond van het plan voor de jaren 2015 tot en met 2017 moet de bezetting van Univé Groep afnemen naar minder dan 800 fte per eind 2015 en minder dan 700 fte per eind 2017. Dat eerste doel is gehaald. Kostenverlaging is en blijft een belangrijk onderdeel van het plan voor de jaren 2015 tot en met 2017, schrijft de verzekeraar in het jaarverslag. “Het kostenniveau is nog steeds te hoog in vergelijking met onze belangrijkste concurrenten.”

Hogere winst
Net als vorig jaar waren het vooral de positieve beleggingsinkomsten die bijdroegen aan een hogere nettowinst, schrijft Univé. In 2013 bedroeg de nettowinst overigens €28 mln maar dat resultaat is in het huidige verslagjaar met terugwerkende kracht bijgesteld naar €21 mln vanwege een stelselwijziging. Volgens Univé was 2014 na een jaar met relatief veel grote branden en een storm, een jaar met een gunstiger schadebeeld. Dat is te zien aan de goede resultaten van Univé Her, dat een netto winst van €11 mln boekte tegen een negatief resultaat vorig jaar.

Autoverzekeringen
Univé Schade had voor het tweede jaar op rij te kampen met een dalende omzet in autoverzekeringen. Het jaarverslag rept van een aantal proposities die die trend tegen moeten gaan. Op de zakelijke portefeuille en op particuliere producten als Fiets, Bromfiets, AVP en Reis zag Univé een groei ten opzichte van 2013. Het technisch resultaat van Univé Schade (exclusief toegerekende opbrengst van beleggingen) was teleurstellend en bedroeg in het verslagjaar minus € 9 mln. “Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt door een daling van de premie‐inkomsten in met name autoverzekeringen. De verwachting is reëel dat de autoportefeuille als gevolg van technologische ontwikkelingen en de verhevigde concurrentie qua premie‐inkomsten in de verdere toekomst zal afnemen”, aldus het jaarverslag. Daarom zoekt Univé Groep naar mogelijkheden om haar portefeuille te verbreden. “Univé wil in ieder geval haar positie op het gebied van schadeverzekeringen voor het MKB versterken. We zijn bij uitstek gepositioneerd om deze doelgroep te bedienen, maar ons marktaandeel is bij deze doelgroep nog te beperkt.”

Verkooporganisatie
Het bestuur schrijft verder onder het kopje ‘Vooruitblik’ dat het cruciaal is dat Univé ondanks de noodzaak tot verdere kostenverlaging in de sector blijft investeren in haar commerciële slagkracht en innovatiekracht. “Univé staat voor de uitdaging om zich om te vormen van een van oudsher vooral op service gerichte organisatie naar een verkooporganisatie. Tegelijkertijd zal Univé zich nog meer moeten onderscheiden op service. En dit alles met minder medewerkers.”

Omni-channel
Uitvoerend bestuurder Joost Heideman laat weten dat Univé toewerkt naar een omni-channelformule. “Deze formule gaat uit van een juiste combinatie van fysieke, regionale aanwezigheid en online of telefonische dienstverlening. Consumenten willen zelf graag aan het stuur zitten om keuzes te maken die het beste bij hen passen, op een moment dat hen uitkomt en via het kanaal van hun voorkeur. Tegelijkertijd hechten zij aan een persoonlijk advies om weloverwogen keuzes te kunnen maken. We geloven dat Univé met haar unieke coöperatieve karakter en distributieformule met zo’n 150 winkels in het hele land het verschil kan blijven maken op klantbeleving.”

Univé kreeg in het Trust Compass Onderzoek 2014 van alle verzekeraars in Nederland van haar klanten het hoogste rapportcijfer voor vertrouwen en de hoogste loyaliteitsscore. Daarnaast scoorde Univé in haar eigen klanttevredenheidsonderzoek in 2014 een 7,8, dat was in 2013 een 7,5.

Reageer op dit artikel