nieuws

Kifid: ‘Consument kan alsnog claimen onder vergeten verzekering’

Schade

Een consument die er pas in 2014 achterkomt dat hij sinds 2005 een kredietbeschermingsverzekering heeft lopen en zich alsnog met terugwerkende kracht per 2005 arbeidsongeschikt meldt, heeft recht op een uitkering van London General. De claim is niet verjaard, zo stelt de Geschillencommissie van klachteninstituut Kifid.

Kifid: ‘Consument kan alsnog claimen onder vergeten verzekering’

In de uitspraak corrigeert de Geschillencommissie de afwijzing van een arbeidsongeschiktheidsclaim door verzekeraar London General. Het gaat in de zaak om een consument die bij de verlenging van zijn hypotheek bij Fortis Bank in 2005 over het hoofd ziet dat hij daarmee tegelijk voor een betalingsbeschermingsverzekering tekent. Hij stelt dat bij de notaris ‘ongezien’ een aantal documenten is ondertekend en dat ook zijn hypotheekadviseur indertijd geen enkele informatie over de kredietbeschermingsverzekering heeft verstrekt.

Alsnog claim
Pas in 2014 krijgt de klant na een brief van de maatschappij in de gaten dat de verzekering bestaat. Hij heeft wel iedere maand de premie overgemaakt, maar was zich er niet van bewust welke verzekering het betrof. Hij heeft via Fortis meer polissen lopen. Hij dient alsnog een claim onder de verzekering in, omdat hij al in 2005 arbeidsongeschikt was geraakt. Op 5 augustus 2014 meldt hij zich vanaf 14 maart 2005 arbeidsongeschikt vanwege (reumatische-) gewrichtsklachten. Hij heeft zijn werkzaamheden in 2005 gedeeltelijk gestaakt. De klachten hebben uiteindelijk per 29 mei 2013 tot volledige arbeidsongeschiktheid geleid.

Verjaard
De claim wordt door London General afgewezen met een beroep op de wettelijke verjaringstermijn van 3 jaar. Een gang naar het Kifid volgt. De klant stelt volledig te goeder trouw te hebben gehandeld, altijd de premie op tijd te hebben betaald, en nu dubbel gestraft te worden doordat hij geen uitkering krijgt, maar wel 9 jaar premie heeft betaald. De verzekeraar stelt op zijn beurt dat de verjaringstermijn is gaan lopen vanaf het moment dat de klant wist dat hij arbeidsongeschikt was én voldeed aan de voorwaarden om een uitkering onder de verzekering te kunnen krijgen.

Moment bepalend
De verzekeraar beroept zich daarmee op het per 1 januari 2006 ingevoerde artikel 7:942 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dat bepaalt dat een vordering verjaart, drie jaar nadat de uitkeringsgerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. De Geschillencommissie ziet dat echter anders. “Niet het moment van opeisbaarheid is bepalend, maar het moment dat de uitkeringsgerechtigde met de opeisbaarheid bekend is geworden”, zo stelt de Commissie. De verjaringstermijn gaat daarom pas in 2014 in en de vordering is dus niet verjaard.

Onwaarschijnlijk
De verzekeraar acht het zeer onwaarschijnlijk dat de klant op het moment dat hij ziek werd, ongeveer twee maanden na de ingangsdatum van de verzekering, al niet (meer) op de hoogte was van het bestaan van de verzekering. De Commissie stelt echter dat de klant dan zeker eerder geclaimd zou hebben.

Reageer op dit artikel