nieuws

Adfiz pakt AFM-handschoen AOV-advies op

Schade

Adfiz pakt AFM-handschoen AOV-advies op

Belangenvereniging Adfiz neemt de kritische noten die toezichthouder AFM kraakt over het AOV-advies serieus: er wordt een omvangrijk kwaliteitsprogramma opgezet om de kwaliteit van het advies te verbeteren.

De AFM is niet mals over het advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan zelfstandigen: het overgrote deel van de onderzochte adviesdossiers is onder de maat. “Adfiz en haar leden pakken die handschoen op. Goed AOV-advies staat al langer op de agenda bij de branchevereniging. Het rapport geeft aanleiding om verdere stappen te zetten in het verbeteren van kwaliteit van advies.” Adfiz verwijst naar twee Clarus-rapporten die de AOV-producten de afgelopen jaren hebben geclassificeerd op de belangrijkste productvoorwaarden. “In de Ronde door het Land deze maand is aandacht gegeven aan AOV-advisering. En de komende periode zal Adfiz met haar leden een programma opzetten om het inventariseren en vastleggen van de gegevens van de klant te verbeteren, als basis voor passend AOV-advies.” Er wordt ook met de AFM gesproken over een format voor het opstellen van een AOV-klantprofiel, gebaseerd op de wettelijke eisen voor een passend AOV-advies.

Dienstverlening op maat
Adfiz stipt aan dat de AFM de mogelijkheid van dienstverlening op maat nog eens oppert, waardoor het advies niet noodzakelijkerwijs alomvattend hoeft te zijn. “Hierdoor blijft AOV-advies ook betaalbaar voor klanten met minder complexe behoeftes. Dit is belangrijk omdat de prijs voor het advies voor de klant een bepalende factor blijkt te zijn voor het al dan niet afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.”

Reageer op dit artikel