nieuws

Zorgverzekeraars moeten zich verantwoorden

Schade

Zorgverzekeraars moeten in de toekomst transparant zijn over hoe zij voldoen aan de Code Goed Zorgverzekeraarschap. Die eis heeft minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn & Sport) gesteld aan de verzekeraars, blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Zorgverzekeraars moeten zich verantwoorden

Schippers reageert hiermee op de motie van Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA), die de minister verzocht om Zorgverzekeraars Nederland te vragen zich jaarlijks openbaar te verantwoorden over de manier waarop verzekeraars invulling geven aan deze code. De Nationale Zorgautoriteit heeft daarop vastgelegd dat zorgverzekeraars zich moeten verantwoorden over de naleving van de code en de manier waarop zij invulling geven aan de gedragsregels en uitgangspunten uit de code. Het niet naleven van de code moet gemotiveerd worden.

Met deze maatregel denkt Schippers te voldoen aan de motie van Bouwmeester, iets waar zij zelf ook waarde aan hecht: “In het jaar van de transparantie in de zorg zullen zorgverzekeraars inzichtelijk maken hoe zij voldoen aan de Code Goed Zorgverzekeraarschap. De Code Goed Zorgverzekeraarschap is door de verzekeraars opgesteld opdat verzekeraars zich conform de code gedragen. Het is belangrijk dat het transparant is wie op welke wijze hieraan invulling geeft.”

Reageer op dit artikel