nieuws

Verzekering tegen overstromingsschade komt er toch

Schade

Er komt toch een verzekering tegen overstromingsschade, zo meldt het FD vandaag. Een internationale groep beleggers stelt zich garant voor een polis die het jonge bedrijf Neerlandse in de markt gaat zetten, zo bleek vorige week op een driejaarlijks evenement van Lloyd’s, de grootste verzekeringsbeurs ter wereld.

Verzekering tegen overstromingsschade komt er toch

Door het initiatief is voor het eerst sinds 1953 een volledige dekking mogelijk, meldt de krant. Na de watersnoodramp in dat jaar spraken verzekeraars af geen overstromingsdekking aan te bieden. Ook nadat in de jaren negentig deze afspraak was verboden, durfde geen enkele maatschappij het risico te nemen, vanwege de speciale situatie van Nederland dat grotendeels onder de zeespiegel ligt.

Het kleine verzekeringsbedrijf Neerlandse kan het grote risico dragen doordat het een gevolmachtigd agent is van een groep risicodragers bij Lloyd’s. Uit die groep is een syndicaat van investeerders bereid gevonden om in eerste instantie € 800 mln aan overstromingsrisico te dragen.

Er wordt al enige tijd in Nederland over een overstromingsverzekering gesproken.  Het Verbond van Verzekeraars en de politiek hebben er ook verschillende keren over geruzied

Reageer op dit artikel