nieuws

Unigarant ziet resultaat fors dalen

Schade

Unigarant en UVM Verzekeringsmaatschappij, beide onderdeel van ANWB, hebben in 2014 een omzetstijging gerealiseerd, maar zagen als gevolg van een hoge schadelast het resultaat fors dalen. Het totaalresultaat van de combinatie daalde naar € 11,3 mln (€ 18,4 mln in 2013 en € 24,5 mln in 2012).

Unigarant ziet resultaat fors dalen

De premieomzet waarover Unigarant provisie ontvangt van risicodrager UVM (Unigarant treedt feitelijk als volmachtnemer op voor UVM) steeg met 9% en komt over 2014 uit op € 280 mln (2013 € 257 mln). De premietoename is volgens het bedrijf mede versterkt door de groei van ANWB verzekeren en de samenwerking met grote serviceproviders bij Unigarant. Die samenwerking werd in 2012 tijdelijk stopgezet en had in 2013 nog een negatief effect op de premie-omzet. Voor 2015 wordt een verdere groei van het premie-inkomen in alle kanalen verwacht.

Schadelast
Unigarant heeft te maken met een stijging van de letselschadelast en daarnaast is de schadefrequentie in tweewielerverzekeringen toegenomen. Het bruto schadelastpercentage ten opzichte van de brutopremie steeg van 64% in 2013 naar 71% in 2014, waardoor de premietoename niet heeft geresulteerd in een hoger totaalresultaat. In het jaarverslag staat: “Deze hogere schadelast laat zich bij nagenoeg alle producten zien, maar is het scherpst zichtbaar bij de bromfietsproducten. Op basis van deze schadetrend en ontwikkelingen is vastgesteld dat de premie, voor een deel van de lopende polissen, op het bromfietsproduct in het volgende boekjaar naar verwachting ontoereikend is. Hiervoor is een (bruto) voorziening voor ontoereikende premie van € 3,1 miljoen in het boekjaar 2014 verwerkt.”

Koppositie
In 2015 zegt Unigarant zich te blijven focussen op een zo hoog mogelijke klanttevredenheid, groei en een gezond rendement. “Onze koppositie als klantvriendelijkste verzekeraar willen we graag vasthouden en verder uitbouwen. Deze ambitie motiveert Unigarant en ANWB verzekeren om het streven naar kwaliteit ook in 2015 onverminderd voort te zetten”, aldus algemeen directeur Lidwien Suur.

Unigarant is het verzekeringsbedrijf van ANWB. De verzekeringen van Unigarant worden verkocht in het intermediaire kanaal. Daarnaast richt ANWB verzekeren zich op het directe kanaal. Het jaarverslag meldt dat er in de distributie het een en ander is veranderd. Vanaf maart 2014 worden de verzekeringen in het tweewielkanaal verkocht onder het merk ANWB. “Hiermee bundelen ANWB en Unigarant de krachten en verstevigen ze hun marktpositie, en die van de dealers in het tweewielkanaal. Unigarant springt in op de verschuiving in de markt van intermediair naar volmacht. In 2014 kwam een samenwerking met vijf serviceproviders tot stand. Zorgverzekeraar Menzis en Unigarant startten een samenwerking op het gebied van reisverzekeringen. Vrieling Adviesgroep is als nieuwe partner voor hoofdzakelijk camperverzekeringen aan Unigarant verbonden.”

Reageer op dit artikel