nieuws

Reclamebestedingen zorgverzekeraars met 25% gestegen tot 72 miljoen euro

Schade

Uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy blijkt dat de reclamebestedingen van de zorgverzekeraars dit jaar met 25% fors zijn gestegen tot 72 miljoen euro. Hoge reclame-uitgaven blijken echter geen garantie voor meer verzekerden. De zorgverzekeraars met de minst concurrerende premie hebben verzekerden verloren, melden de consultants

Reclamebestedingen zorgverzekeraars met 25% gestegen tot 72 miljoen euro

.

Verzekerden hadden tot 1 februari 2015 de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Ruim 1,2 miljoen Nederlanders, ofwel 7,5% van de verzekerden koos voor een andere zorgverzekeraar. De mobiliteit is daarmee iets toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Kleine
Vooral de kleine zorgverzekeraars (minder dan 1 miljoen verzekerden) hebben dit jaar gewonnen. De populariteit van restitutie en internet/budgetpolissen is verder toegenomen ten koste van de traditionele natura/combinatiepolissen. Dit resulteerde voor het eerst in een daling van het aantal collectief verzekerden, zowel bij werkgevers- als gelegenheidscollectiviteiten. zo blijkt uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy.

Verloren
De gemiddelde betaalde nominale jaarpremie voor de basisverzekering, inclusief eventuele collectiviteitskortingen, steeg dit jaar met circa 60 euro tot ongeveer 1.160 euro. Dit is een stijging van ruim 5%, maar minder sterk dan eerder verwacht. In september 2014 verwachtte het ministerie van VWS een stijging van 110 euro ofwel 10%. Zorgverzekeraars met de minst concurrerende premiestellingen hebben verzekerden verloren.

Minder vaak
In 2015 is het aandeel verzekerden met een aanvullende verzekering met 83% gelijk gebleven aan vorig jaar. De eerder ingezette daling van het aantal verzekerden met een aanvullende verzekering lijkt daarmee niet door te zetten. Wel blijft het beeld bestaan dat individueel verzekerden minder vaak een aanvullende zorgverzekering afsluiten dan collectief verzekerden. Van de collectief verzekerden heeft in 2015 circa 89% een aanvullende zorgverzekering. Voor de individueel verzekerden bedraagt dit percentage 71%.

Eigen risico
Het aantal verzekerden dat premiekorting ontvangt, omdat zij hebben gekozen voor een vrijwillig eigen risico, steeg dit jaar tot 11%. Vorig jaar koos nog 10% van de verzekerden voor een vrijwillig eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro, bovenop het verplichte eigen risico van 375 euro.

Reclame
In het afgelopen commerciële seizoen stegen de reclamebestedingen van de zorgverzekeraars fors, met 25% tot 72 miljoen euro. Ook nu zijn de meeste reclamegelden uitgegeven in november en december. Televisie blijft het mediumkanaal waaraan de meeste reclamegelden worden uitgegeven, circa 50%. Daarna volgen de uitgaven via internet (online display advertising), met 28%.

De grote zorgverzekeraars hebben een aandeel van 94% in de totale reclamebestedingen. Niet alle zorgverzekeraars met relatief veel reclame-uitgaven zagen het aantal verzekerden toenemen. De zorgverzekeraar die relatief het meeste reclamegeld per verzekerde besteedde (12 euro per verzekerde) daalde in het aantal verzekerden. De twee zorgverzekeraars die het minste hebben uitgegeven aan reclame per verzekerde hebben netto relatief de meeste verzekerden gewonnen. Gemiddeld hebben de zorgverzekeraars circa 4,30 euro per verzekerde uitgegeven aan reclame.

Indirecte kanaal
Het totaal aantal verzekerden via het indirecte kanaal nam met circa 3% licht toe. Onder het indirecte kanaal vallen assurantietussenpersonen, banken, makelaars en volmachten. Ook het totaal aantal verzekerden dat is verzekerd via vergelijkingssites -waarvoor door de zorgverzekeraar provisie moet worden afgedragen- is gestegen met ongeveer 10%.

Jong
Met de populaire relatief goedkope internet/budgetpolissen halen zorgverzekeraars met name jonge, gezonde verzekerden binnen.

Reageer op dit artikel