nieuws

Hoe Internet of Things het leven van de verzekeraar gaat veranderen

Schade

Aan internet en de steeds dominantere rol ervan in de distributieketen zijn we inmiddels wel gewend. Maar heeft u al wel nagedacht over de rol van ‘Internet of Things’ (IoT) in uw bedrijfsproces? Wist u überhaupt wat het is? De meeste mensen niet namelijk. GfK heeft het aan 20.000 panelleden gevraagd. Dan blijkt dat minder dan 2% van de consumenten precies weet wat het begrip betekent.

Hoe Internet of Things het leven van de verzekeraar gaat veranderen

Op 21 januari vond het eerste seminar plaats in het kader van het Innovatielab. Dit lab is geïnitieerd door het Verbond van Verzekeraars. Leden van het Innovatielab zijn Microsoft, TNO, KPMG, ministerie van economische zaken en GfK. De labpartners stellen zich ten doel het tempo van innovatie binnen de verzekeringssector te versnellen. Een van de middelen hiervoor is het organiseren van een aantal seminars gericht op specifieke thema’s op het gebied van Innovatie. Het eerste seminar werd georganiseerd door Microsoft, en ging in op de impact van IoT op de verzekeringssector.

Bij de start stelde het Innovatielab zich dezelfde vraag: wat is IoT precies? De tweede vraag was wat het voor de verzekeringssector kan betekenen? Om deze vragen te beantwoorden heeft GfK, samen met de partners van het Innovatielab een aantal relevante cases beschreven.

Mother in you
Mother in you is een concept wat uitgaat van een flexibele manier van datacollectie. Het bestaat uit 4 sensoren waarmee verschillende zaken kunnen worden gevolgd. Bijvoorbeeld bewegingen of temperatuur. Dit geeft flexibele toepassingen voor gebruik. Denk aan het tracken van locatie van mensen of objecten (kinderen of de auto bijvoorbeeld), maar ook of de kinderen de tanden al hebben gepoetst, of moeder in het verzorgingshuis haar medicijnen al heeft ingenomen, of dat de voordeur van het huis is opengegaan terwijl er niemand thuis is. Allemaal zaken die impact kunnen hebben op een verzekering, hetzij zorgverzekering, autoverzekering of inboedelverzekering.

Jibo
Jibo (foto boven) brengt het idee van IoT nog een stap verder richting robotica. Het betreft een zelflerende robot die onder andere gezichten kan herkennen, bellen met video, praten en ook luisteren naar gesproken commando’s. Omdat hij zelflerend is, is elke Jibo robot na verloop van tijd verschillend en aangepast aan de familie waar hij woont. Ook hier zijn de mogelijkheden op bijvoorbeeld het gebied van preventie enorm.

Aan de deelnemers van het seminar is ook gevraagd in hoeverre men zich binnen de organisatie al bezighoudt met IoT. Dit blijkt voor 2014 bij slechts 15% van de bedrijven het geval te zijn. Echter, voor 2015 is bijna de helft van de verzekeraars van plan het prominent op de agenda te zetten.

Het hele verhaal met meer voorbeelden staat in am:10 dat vandaag verschijnt. Internet of Things staat ook centraal tijdens de derde aflevering van Innosurance op 21 mei, waar ook Microsoft een bijdrage levert.

Reageer op dit artikel