nieuws

Psychiaters weigeren contracten zorgverzekeraars te tekenen

Schade

Honderden psychiaters en psychotherapeuten weigeren contracten te sluiten met zorgverzekeraars. De beroepsgroep zegt niets te maken te willen hebben met de regelzucht van de verzekeraars en doet het liever zonder contract, meldt de Volkskrant.

Psychiaters weigeren contracten zorgverzekeraars te tekenen

Zonder contract zitten ze namelijk niet vast aan de behandelplafonds van de zorgverzekeraars. Zo’n tachtig tot tweehonderd zorgverleners gaat verder en wil zelfs helemaal niets meer van doen hebben met verzekeraars. Zij helpen alleen nog patiënten die zelf de rekening betalen. De weigeraars hebben vooral moeite met de bemoeienis van de verzekeraars met hun praktijk en de inhoud van de behandeling. Therapeuten wordt verteld wanneer ze behandelingstechnieken wel of niet mogen gebruiken.

Controles
Therapeuten die weigeren te tekenen zitten nog wel in het verzekeringssysteem. Patiënten kunnen hun rekening declareren. De verzekeraar vergoedt tot 75% van de kosten, maar voert vervolgens steekproefsgewijs controles uit bij de zorgverlener. Dat zit die groep dwars. Maar Dienke Hedemann, manager bij Menzis, zegt dat de verzekeraar wel moet. “We hebben de opdracht erop toe te zien dat het geld rechtmatig en doelmatig is besteed. Dat eist toezichthouder NZa van ons. Dus moeten we controleren of er een verwijzing was van de huisarts en of de behandeling wel effectief is geweest.”

Deze controles irriteren de therapeuten. Een klein deel van hen waarschuwt patiënten er van tevoren voor dat ze niet meewerken met verzekeraars en de diagnose niet op de rekening zetten. Wat betekent dat de patiënt ervan uit moet gaan dat hij zelf moet betalen. “De dokter moet over zijn patiënt zijn bek houden, tegen iedereen”, is initiatiefnemer Kaspar Mengelberg duidelijk over de reden achter deze actie. Volgens Mengelberg zouden verzekeraars ook rekeningen zonder diagnose moeten betalen, maar dat gebeurt volgens Mengelberg niet. “De meeste verzekeraars saboteren die verplichting en ze vergoeden niet.” Hedemann van Menzis ontkent die aantijging. “Wij wijzen vergoeding niet af als er geen diagnose op de rekening staat. Maar we controleren wel of er sprake was van verzekerde zorg.”

Reageer op dit artikel