nieuws

‘Nieuwe WGA is een unieke en eenmalige kans voor adviseurs’

Schade

‘Nieuwe WGA is een unieke en eenmalige kans voor adviseurs’

Op een expertsessie van VSZ Assuradeuren over de nieuwe WGA heeft Gaston Merckelbagh adviseurs erop gewezen dat de ingang van de nieuwe WGA per 1 januari 2016 een kans is voor adviseurs. Alhoewel verzekeraars vooralsnog niet met oplossingen komen, is wachten volgens de algemeen directeur van VSZ geen optie.

“Hét thema van dit jaar is risicomanagement sociale zekerheid, we moeten een weg bewandelen met de klant”, zei Merckelbagh. “Onze taak is om morgen de risico’s in het WGA-voorportaal effectief te organiseren. Dat kan door eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. De adviseur is als enige in staat om de klant en het aanbod in de markt met elkaar te verbinden. Dat aanbod is nog niet bekend en we weten niet wanneer de verzekeraars daarmee gaan komen. Maar we kunnen ook niet op hen wachten.” De werkgevers hebben de hulp van de adviseur namelijk nodig, stelt de algemeen directeur. “Veel mkb’ers kennen de impact van loondoorbetaling niet goed, daar ligt een rol voor de adviseur. We moeten aan de slag gaan met het organiseren van het eigenrisicodragerschap, of dat nou met verzekeringen is of niet.”

Merckelbagh spreekt van een unieke kans voor de adviseurs. “Het is een markt met € 4 mld aan premie, dat is een unieke en eenmalige kans voor adviseurs. Je kunt in een keer je toegevoegde waarde als inkomensadviseur manifesteren.” De VSZ-directeur sprak ook over het belang van zorgplicht: “De Wft-adviesregel schrijft voor dat je moet zorgen voor een klantprofiel en passend advies. Maar ik hoor ook vaak dat dat niet van toepassing is bij grote risico’s. Dat is niet zo, ook bij grote risico’s moet je zorgplicht goed zijn.”

Zorgplicht
Op de zorgplicht ging advocaat Robin van Beem van Van Beem De Jong Advocaten verder in. Hij verklaarde vooraf dat het moeilijk is om van een presentatie over zorgplicht geen verhaal van hel en verdoemenis te maken. Van Beem focuste zich daarom op de kansen die zorgplicht biedt voor de adviseur: “De noodzaak tot goede en schriftelijke vastlegging wordt steeds groter, zeker met de rechtstreekse beloning en nieuwe bedieningsconcepten. Je moet er wel voor zorgen dat je goed met de klant afspreekt wat je wel en wat je niet voor hem doet. Het kan namelijk zo zijn dat de klant iets van je verwacht wat je niet doet, maar dat kan ook andersom zijn. In dat geval kan het vastleggen van de afspraken ook een commerciële kracht zijn, omdat de klant ineens beseft wat je allemaal voor hem doet.”

Van Beem ging ook specifiek in om de veranderende situatie van de WGA. “Er verandert iets aanzienlijks, dan ben je verplicht om je klant te informeren, maar de wet zegt niet dat je moet adviseren. Maar wat heeft de klant daaraan, aan alleen informeren niet veel. Dit is juist een kans om u te profileren als die professionele adviseur. Zie de zorgplicht niet als een molensteen om de nek, maar als een kans om er iets moois van te maken.”

Uitstel
Een dag na de bijeenkomst kwam minister Asscher met het nieuws dat de invoer van het nieuwe WGA-stelsel met een jaar wordt uitgesteld. Maar dat verandert de situatie niet, reageert Merckelbagh desgevraagd: “Er zijn nog wel 375.000 werkgevers die geadviseerd moeten worden. Gisteren zeiden we dat we van nu tot oktober daarvoor hadden, daar hebben we nu iets meer tijd voor. Maar uiteindelijk komt van uitstel hier geen afstel, het verhaal verandert niet.”

Reageer op dit artikel